Szerezzen egyszerre két diplomát!

By | 2017-02-08

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és az Università degli Studi di Firenze (UNIFI) két diploma megszerzésének lehetőségével járó kettős képzésben való részvételre hirdet pályázatot.

Az ELTE BTK és a firenzei UNIFI SUFO (Scuola di Studi Umanistici e della Formazione: Firenzei Egyetem, Bölcsészet- és Neveléstudományi Iskola), az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Romanisztika Intézet Olasz Tanszéke, valamint a firenzei Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali (Nyelvi, Irodalmi es Interkulturális Tanulmányok Intézete), a két egyetem közötti egyezmény értelmében pályázatot hirdet két diploma megszerzésének lehetőségével járó kettős képzésben való részvételre.

A pályázat kiterjed mind az alap-, mind a mesterszakos képzés szintjére. BA szakon az ELTE Magyar alapszak / Olasz minor vagy a Romanisztika alapszak, Olasz szakirány / Magyar minor képzési rendjében és a firenzei alapszakos Olasz–Magyar Bilaterális Tanulmányok kurrikulumának keretében lehet a kettős képzésben részt venni valamint az ELTE és az UNIFI alapszakos diplomáját megszerezni. MA szakon az Olasz nyelv, irodalom és kultúra, a Magyar nyelv és irodalom valamint az Irodalom- és kultúratudomány képzési rendje kombinálható a firenzei, mesterszakos Olasz–Magyar Bilaterális Tanulmányok kurrikulumával, az ELTE és az UNIFI két diplomájának egyidejű megszerzése céljából. A budapesti hallgató a Firenzei egyetemen mindkét képzési ciklusban minimum 60 kreditet végez el. A kettős képzésben rész vevő alapszakos hallgató a magyar és az olasz nyelv mellett az angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelv és irodalom területén is elvégez minimum 30 kreditet (egy második minor elvégzésének lehetőségével).

A jelentkezéshez:

  • Az ELTEFirenze (két diploma megszerzésével járó) kettősképzés iránt érdeklődő ELTE-hallgatók 2017. februar 17-en 10 órakor az Olasz Tanszéken reszt vesznek a felvételi beszélgetésen. (Rájuk nem vonatkozik a pályázati kérelmek firenzei leadási határideje.)
  • Az ELTE-hallgatok kettősképzésre való beiratkozásának firenzei procedúrája ez évtől nagymértékben egyszerűsödött: nem szükséges érettségi bizonyítványuk (BA-szinten) illetve BA-diplomájuk (MA-szinten) hiteles fordítása. (Ez az újdonság jelentős anyagi teher alól mentesít.
  • A térítésmentes firenzei kollégium- es menzahasználatot, valamint ösztöndíjat biztosító toszkán tartományi pályázati rendszer a családi jövedelemszint alapján sorolja be a pályázó hallgatókat. Augusztus elejétől lehet pályázni és a pályázathoz csatolni kell a családi (adóhivatali) jövedelemigazolás hiteles fordítását.

További részleteket itt talál (olasz nyelven). Az egyezmény szakmai koordinátorainak elérhetőségei: Prof. Giampaolo Salvi (salvi.giampaolo@btk.elte.hu) és Prof. Beatrice Töttössy (tottossy@unifi.it, +39 3335897725, skype: tottossy).