Bengi László, Márton László

2015.11.30.
Bengi László, Márton László
Bengi László, Márton László, Pozsony, Kalligram, 2015.

A könyv monografikus módon mutatja be Márton Lászlónak, a kortárs magyar irodalom egyik kiemelkedő alkotójának munkásságát. A kötet az életmű áttekintése során – tárgyi, elbeszéléselméleti, esztétikai, irodalomtörténeti és bölcseleti szempontokra egyaránt figyelmet fordítva – a hangsúlyt a szerző prózai írásaira helyezi, de hosszabb fejezetet szentel Márton László drámáinak, valamint kitekintéssel van az író esszéire is. A tizenkét fejezet gerincét a regények megjelenésük időrendjét követő értelmezése, több szempontú olvasata adja, miközben a gondolatmenet jelzi az életmű belső kapcsolódási pontjait is; a novellák, a drámák és az esszék interpretatív megközelítése pedig az életmű rétegzettségének egy másik síkját írja le. Az utolsó fejezet egészen a monográfia előtt néhány hónappal megjelent regényig követi nyomon Márton pályáját.