Bengi László, Parádi Andrea (sajtó alá rend.), Kosztolányi Dezső, Aranysárkány: Kritikai kiadás

2014.07.08.
Bengi László, Parádi Andrea (sajtó alá rend.), Kosztolányi Dezső, Aranysárkány: Kritikai kiadás
Bengi László, Parádi Andrea (sajtó alá rend.), Kosztolányi Dezső, Aranysárkány: Kritikai kiadás, Kalligram, Pozsony, 2014.

Az Aranysárkány kritikai kiadásával immár Kosztolányi Dezső négy nagy regényének mindegyike megbízható és korszerű kiadásban olvasható. Közöttük az Aranysárkány több szempontból is sajátos, különleges helyet foglal el. A nyomtatott megjelenések mellett a regény végleges, a Pesti Hírlap szedői által használt kézirata szinte teljes egészében fönnmaradt, sőt a megírás folyamatát ennél is teljesebben teszik áttekinthetővé a korábbi fogalmazványok megőrzött darabjai, töredékei. Az Aranysárkány regénye a könyv kiadásával sem ért véget, később ifjúsági átdolgozása is megjelent. A kritikai kiadás a változtatások során formálódó kézirat betűhű átiratát, a nyomtatott kiadásokon alapuló és mai helyesíráshoz közelített kritikai szöveget éppúgy tartalmazza, mint a korábbi kéziratos fogalmazványokat és az ifjúsági kiadást. A bőséges szövegközlést a regény keletkezésének és fogadtatásának bemutatása, tárgyi magyarázatok, valamint a kéziratok topográfiájának leírásai, könyvészeti adatok teszik teljessé. A kötet áttekinthető szerkezete révén az olvasó könnyen, érdeklődése és igényei szerint választhatja meg, mennyire mélyed el a kiadás által felkínált olvasási-értelmezési lehetőségekben.