Demonstrátori pályázati felhívás

Demonstrátori pályázati felhívás
09/30 - 10/05

2021. szeptember 30. - 2021. október 05.

09/30 - 10/05

2021. szeptember 30. - 2021. október 05.


Tanszéki demonstrátori pályázati felhívás külföldi hallgatók kortárs mentorálására

Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet a 2021/22-es tanévre demonstrátori pályázatot hirdet magyar (BA) és magyar nyelv és irodalom (MA) szakos hallgatók számára a nem magyar anyanyelvű hallgatók kortársi támogatására.

A mentorhallgató feladatai

A szak követelményeinek és a mentorált hallgató igényeinek figyelembevételével a mentor a következő területeken nyújt támogatást:

  • nyelvi, nyelvhasználati segítség a tanulmányi előrehaladásban

  • nyelvi, társas és kulturális integráció segítése

  • segítség egyetemi adminisztratív feladatok elvégzésében

  • hozzáférés segítése az egyetemi szolgáltatásokhoz

A mentor ezen felül vállalja, hogy mindkét félév végén kérdőíves formában beszámol a végzett munkáról, és tanév végén röviden szöveges formában is számot ad tevékenységéről.

Mentori juttatások

A megbízás egy tanévre szól, az ellátott feladatok függvényében juttatással is járhat.

A mentorhallgatónak a következőket kínáljuk:

  • a mentori együttműködést támogató oktatói segítséget

  • a tanév végén igazolást a végzett tevékenységről

  • interkulturális tapasztalatszerzést

A megbízás kölcsönös elégedettség esetén hosszabbítható.

A pályázás módja

A pályázatnak tartalma:

  • motivációs levél

A pályázat beadásának módja és határideje: 2021. október 5., az aleku.sztefka@btk.elte.hu címen elektronikus formában vagy az intézeti titkárságon papíron. A pályázás előtt javasolt az elvégzendő feladatok pontosabb egyeztetése Bengi László igazgatóhelyettessel a bengi.laszlo@btk.elte.hu címen. A mentori feladatokat a kiválasztást követően azonnal meg kell kezdeni.

A pályázó hozzájárul, hogy megbízás esetén személyes adatait (nevét, Neptun kódját, email címét) a tanszék átadja az ELTE Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának.