Felhívás az OTDK-n való indulásra!

2020.06.06.
Felhívás az OTDK-n való indulásra!

Általános tudnivalók

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2021 tavaszára meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK). Az OTDT a 35. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 35. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. A 35. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2019–2021-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

A 35. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A Humán Tudományi Szekció szervező intézménye és helyszíne a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, időpontja: 2021. április 14–16. A szekció tervezett tagozatai: 1. Fordítástudomány 2. Irodalomelmélet 3. Magyar irodalom- és kultúratudomány 4. Modern nyelvek irodalma és kultúrája 5. Művészettörténet 6. Néprajz 7. Nyelvtudomány 8. Ókortudomány – Klasszika-filológia 9. Orientalisztika 10. Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány 11. Régészet 12. Színháztudomány 13. Történettudomány 14. Vizuális kultúra (Forrás: http://otdk.hu)

 

Praktikus információk

Az OTDK országos fordulóján való részvétel feltétele a hallgatói jogviszony megléte a 2019/20-as tavaszi vagy 2020/21-es őszi félévben és sikeres szereplés az intézményi konferencián, amelynek várható időpontja: 2020 decemberének eleje. Az indulni kívánóknak tehát november közepére kell elkészülniük azzal a negyvenezer–kilencvenezer leütés terjedelmű, szabadon választott témájú, önálló kutatáson alapuló, tudományos igényű dolgozattal, amellyel pályázni szeretnének. A sikeres kidolgozás érdekében tehát érdemes még a tavaszi félév lezárulta előtt konzulenst választani, vele a választott témát egyeztetni, majd azon a nyár folyamán is dolgozni. Az indulók munkájukra összesen három írásbeli bírálatot kapnak: egyet az intézményi fordulóhoz kapcsolódóan az ELTE valamely oktatójától, majd továbbjutás esetén még kettőt más intézményekben dolgozó kutatóktól. Az intézményi fordulót az országoshoz hasonlóan konferencia formájában rendezzük meg, ahol a kutatás eredményeit húszperces előadás formájában kell ismertetni, majd a felmerülő kérdésekre válaszolni.

 

További tájékoztatás

A részletes tudnivalókat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

 

Kérdés esetén tanulmányozzák a fenti dokumentumokat, illetve általában az OTDK honlapját, vagy keressék az intézet TDK-felelősét, Lengyel Imre Zsoltot!