Felhívás OTDK-n való indulásra

2018.06.12.
Felhívás OTDK-n való indulásra

Általános tudnivalók

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2019 tavaszára meghirdeti a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK). A tudományos diákköri mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. Az OTDT a XXXIV. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXIV. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. A XXXIV. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Segítséget nyújtson a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

A XXXIV. OTDK-t a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban rendezik meg. A Humán Tudományi Szekció szervező intézménye és helyszíne az ELTE Bölcsészettudományi Kara, időpontja: 2019. április 24–26. A szekció tervezett tagozatai: 1. Fordítástudomány, 2. Irodalomelmélet, 3. Magyar irodalom- és kultúratudomány, 4. Modern nyelvek irodalma és kultúrája, 5. Művészettörténet, 6. Néprajz, 7. Nyelvtudomány, 8. Ókortudomány – Klasszika-filológia, 9. Orientalisztika, 10. Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány, 11. Régészet, 12. Színháztudomány, 13. Történettudomány, 14. Vizuális kultúra.

(Forrás: http://otdk.hu)

 

Praktikus információk

Az OTDK országos fordulóján való részvétel feltétele a hallgatói jogviszony megléte a 2018/19-es őszi félévben és sikeres szereplés az intézményi konferencián, amelynek várható időpontja: 2018 decemberének eleje. Az indulni kívánóknak tehát november közepére kell elkészülniük azzal a negyvenezer–kilencvenezer leütés terjedelmű, szabadon választott témájú, önálló kutatáson alapuló, tudományos igényű dolgozattal, amellyel pályázni szeretnének. A sikeres kidolgozás érdekében tehát érdemes még a tavaszi félév lezárulta előtt konzulenst választani, vele a választott témát egyeztetni, majd azon a nyár folyamán is dolgozni. Az indulók munkájukra összesen három írásbeli bírálatot kapnak: egyet az intézményi fordulóhoz kapcsolódóan az ELTE valamely oktatójától, majd továbbjutás esetén még kettőt más intézményekben dolgozó kutatóktól. Az intézményi fordulót az országoshoz hasonlóan konferencia formájában rendezzük meg, ahol a kutatás eredményeit húszperces előadás formájában kell ismertetni, majd a felmerülő kérdésekre válaszolni.

 

További tájékoztatás

A részletes tudnivalókat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Az OTDK központi felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas.pdf

Általános részvételi feltételek: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_2.%20szamu_melleklet.pdf

A Humán Tudományi Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKhumanfelhivas.pdf

Tartalmi és formai követelmények a Humán Tudományi Szekcióban: http://otdk.hu/media/uploads/human1melleklet.pdf

Értékelési szempontok a Humán Tudományi Szekcióban: http://otdk.hu/media/uploads/human2melleklet.pdf

 

Kérdés esetén tanulmányozzák a fenti dokumentumokat, illetve általában az OTDK honlapját (http://otdk.hu), vagy keressék az intézet TDK-felelősét, Lengyel Imre Zsoltot (lengyel.imre.zsolt@btk.elte.hu)!