Figyelem és felelősség

Mészöly és Pilinszky 100

2022.05.07.
Figyelem és felelősség

Mészöly Miklós és Pilinszky János írásaikban következetesen szembesítették olvasóikat a kollektív és személyes felelősség feladatával, határaival és dilemmáival, a hárítás mechanizmusaival. Számukra ez a vállalás − vagy ahogy Mészöly nevezte, „közérzet” − elválaszthatatlan volt az írás és olvasás tevékenységeitől, tágabban a művészet feladatától, a figyelem élesítésétől és iskolázásától. A Pilinszky és Mészöly születésének századik évfordulója alkalmából szervezett tudományos tanácskozáson a résztvevők közösen gondolkodhatnak a figyelem és felelősség kérdéseiről és összefüggéseiről két olyan életmű vizsgálata során, amelyet egykorú kritikusaik többek között éppen a felelősség hiányával bélyegeztek meg és szorítottak átmenetileg perifériára.

Szervezők:
Bartal Mária (ELTE)
Gintli Tibor (ELTE)
Radvánszky Anikó (PPKE)
Schein Gábor (ELTE)

Az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és a PPKE Magyar Irodalomtudományi Tanszéke szervezésében megvalósuló konferencia programja:

Május 12. (csütörtök)

ELTE Kari Tanácsterem (Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

09.00-09.10 Megnyitó

1. SZEKCIÓ Elnök: Radvánszky Anikó

09.10–09.30 Mártonffy Marcell: Rögzült és rögzített tekintetek. Az észlelés felelőssége Mészölynél és Pilinszkynél

09.30–09.50 Urbanik Tímea: Ami személyes, és ami közös (Mészöly Miklós: A Napló és Pilinszky János: Önéletrajzaim)

09.50–10.10 Sepsi Enikő: A weili figyelem-fogalom és Pilinszky János „önéletrajzai”

10.10–10.30 Vita

10.30–10.50 Kávészünet

2. SZEKCIÓ Elnök: Mártonffy Marcell

10.50–11.10 Szávai Dorottya: A figyelem jelenideje. Az elégia hiánya Pilinszky János költészetében

11.10–11.30 Bartal Mária: A figyelem természetéről a Harmadnapon költeményeiben

11.30–11.50 Mekis D. János: Felejthetetlen. Pilinszky János Egy KZ láger falára című versciklusáról

11:50-12:10 Hernádi Mária: „A kampó csöndjét, azt jegyezd.” A szemlélődő figyelem útja Pilinszky János költészetében

12.10–12.30 Vita

12.30–14.30 Ebédszünet

3. SZEKCIÓ Elnök: Bartal Mária

14.30–14.50 Radvánszky Anikó: „[M]iért hogy a helyszín a legerősebb?" A figyelem terei Pilinszky János költészetében

14.50–15.10 Maczák Ibolya: Szent Johanna az Új Írásban

15.10–15.30 Németh Eszter: Pilinszky Fabula című verse Jeney Zoltán Halotti szertartásában

15.30–15.50 Szmeskó Gábor: A szerencsétlenre irányuló figyelem misztikája (Pilinszky János és Simone Weil)

15.50–16.10 Vita

Május 13. (péntek)

PPKE BTK Sophianum, 204-es terem (Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)

4. SZEKCIÓ Elnök: Schein Gábor

09.00–09.20 Bazsányi Sándor: Mészöly aktualitása

09.20–09.40 Dobos István: A felelősség pátosza – A pátosz felelőssége – A retorika útvesztői (Mészöly kései esszéi)

09.40–10.00 Szolláth Dávid: Hatalom, hierarchia és állatábrázolás Mészöly Miklós ötvenes-hatvanas évekbeli prózájában

10.00–10.20 Vita

10.20–10.40 Kávészünet

5. SZEKCIÓ Elnök: Dobos István

10.40–11.00 Papp Ágnes Klára: A tárgyak szerepe Mészöly és Mándy prózájában

11.00–11.20 Gintli Tibor: Elbeszélői szerepek a Családáradás szövegében

11.20–11.40 Kosztolánczy Tibor: Mészöly Miklós: Utazások Pannóniában. A „boldog” felelőtlenségtől az anarchiáig

11.40–12.00 Szávai János: Mészöly, a kánonképző

12.00–12.20 Vita

12.20–14.20 Ebédszünet

6. SZEKCIÓ Elnök: Gintli Tibor

14.20–14.40 Schein Gábor: Pilinszky és Van Gogh

14.40–15.00 Hankovszky Tamás: Kenózis vagy dekreáció? A felelősségvállalás útjai Pilinszkynél

15.00–15.20 Halmi Annamária: „Erősen fogjuk egymást”. Pilinszky és az utóemlékezet

15.20–15.40 Mórocz Gábor: Király István „közelítései” az esszéíró Pilinszkyhez

15.40–16.00 Vita

16.00 Zárszó

A részletes program letölthető innen. Az esemény a Facebookon itt érhető el.