Gyakornoki pályázat

2017.10.26.
Gyakornoki pályázat

Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete a 2017/2018. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet az alábbi szervezeti egységekbe:

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet:1 fő
Összehasonlító Irodalom-és Kultúratudományi  Tanszék: 1 fő
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: 1 fő
XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: 1 fő
Régi Magyar Irodalom Tanszék: 1 fő
Irodalomtanítási Munkacsoport 1 fő

Amit kérünk:

 • a gyakornoknak be kell kapcsolódnia a tanszék tudományos, közösségi, oktatói, adminisztrációs tevékenységébe
 • el kell végeznie azokat az eseti feladatokat, amelyekkel az adott szervezeti  egység vezetője megbízza
 • a gyakornokoknak részt kell venniük a beugrók olvasmányainak digitalizálásában
 • a Régi Magyar Irodalom Tanszék demonstrátorának be kell kapcsolódnia a tanszék honlapjának szerkesztésébe

Amit kínálunk:

 • mentort választhatnak a tanszék munkatársai közül,
 • kérésre két félév elteltével írásos igazolást adunk a végzett munkáról,
 • aktív részvétel a tanszék közösségi, szakmai életében

A gyakornoki megbízás egy évre szól, díjazással nem jár.

A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Szakmai önéletrajz

 • elérhetőségi adatok: telefonszám, cím, ímélcím,
 • az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámoló (szakok, elvégzett félévek száma, eredmények).

2. Motivációs levél

 • rövid beszámoló a pályázó speciális irodalmi érdeklődéséről mentorként választott tanszéki oktató megnevezése.

3. Ajánlás 

 • a tanszék valamelyik oktatójától, esetleg a mentorként felkért tanszéki oktatótól.

4. Indexmásolat

 

A gyakornoki pályázatok beadási határideje: 2017. november 3. 12h, Múzeum krt. 4/A. 310