Gyakornoki pályázatok a 2019/2020-as tanévre

2019.09.17.
Gyakornoki pályázatok a 2019/2020-as tanévre

Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete a 2019/2020. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet az alábbi szervezeti egységekbe:

 

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet: 1 fő

Összehasonlító Irodalom-és Kultúratudományi  Tanszék: 1 fő

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: 1 fő

Régi Magyar Irodalom Tanszék: 1 fő

Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport

 

A gyakornoknak a tanszéki/intézeti igények figyelembevételével az alábbi feladatok némelyikében kell részt vállalnia:

 • a gyakornoknak be kell kapcsolódnia a tanszék tudományos, közösségi, oktatói, adminisztrációs tevékenységébe
 • el kell végeznie azokat az eseti feladatokat, amelyekkel az adott szervezeti egység vezetője megbízza
 • a gyakornokoknak részt kell venniük a beugrók olvasmányainak digitalizálásában
 • a Régi Magyar Irodalom Tanszék demonstrátorának be kell kapcsolódnia a tanszék honlapjának szerkesztésébe

 

Amit kínálunk:

 • mentort választhatnak a tanszék munkatársai közül
 • kérésre két félév elteltével írásos igazolást adunk a végzett munkáról
 • aktív részvétel a tanszék közösségi, szakmai életében

 

A gyakornoki megbízás egy évre szól, díjazással nem jár.

 

A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:

 

1. Szakmai önéletrajz

 • elérhetőségi adatok: telefonszám, cím, e-mailcím,
 • az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámoló (szakok, elvégzett félévek száma, eredmények).

2. Motivációs levél

 • rövid beszámoló a pályázó speciális irodalmi érdeklődéséről mentorként választott tanszéki oktató megnevezése.

3. Ajánlás

 • a tanszék valamelyik oktatójától, esetleg a mentorként felkért tanszéki oktatótól.

4. Neptunból kinyomtatott leckekönyv-kivonat az utolsó két elvégzett félévről

 

A gyakornoki pályázatok beadási határideje: 2019. október 10. 12h

Múzeum krt. 4/A. 310