Határozatok

Intézeti határozatok

2017.04.27.
Intézeti határozatok

2020. május 5.

 1. Az Intézeti Tanács a tanszéki igények figyelembevételével támogatja a következő oktatók óratartását a 2019/20 tavaszi félévében: Ferenczi Attila, Pál Ferenc, Schuller Gabriella, Derzsenyi Dávid, Mizsur Dániel, Gagyi Miklós, Fejes Richárd, Sipos Balázs, Szemes Botond.
 2. Az Intézeti Tanács egyhangúan támogatja a beugrók olvasmánylistáira tett változtatási javaslatokat.
 3. Az Intézeti Tanács támogatja, hogy az irodalomtörténeti kollokviumokhoz tartozó kötelező beugróvizsgák a távoktatás ideje alatt ne legyenek kötelezők.

2019. december 6.

 1. Az intézeti tanács a titkos szavazás alapján Pintér Borbála adjunktusi pályázatát támogatja.
 2. Az intézeti tanács egyhangúlag támogatja az Irodalomtanítás Szakmódszertani Munkacsoporthoz kiírandó docensi pályázatot.
 3. Az intézeti tanács hozzájárul, hogy meghirdetésre kerüljön Palkó Gábor, Pál Ferenc és Mártonffy Marcell kurzusa.

2019. november 5.

 1. Az Intézeti Tanács a tanszéki igények figyelembevételével támogatja a következő oktatók óratartását a 2019/20 tavaszi félévében: Peremiczky Szilvia, Schuller Gabriella, Sárdi Margit, Szabó Géza, Figula János, Gagyi Miklós, Molnár Dávid, Murzsa Tímea, Orbán Áron, Sebestyén Ádám.
 2. Az Intézeti Tanács döntése alapján a Régi Magyar Irodalom Tanszékre kerül kiírásra a docensi pályázat.
 3. Az Intézeti Tanács egyhangúlag megszavazza az angol nyelven akkreditált magyar alapszakos képzés számára előterjesztett záróvizsga-bizottságot.
 4. Az Intézeti Tanács a tanszéki ajánlások figyelembevételével támogatja a 2019/2020-as tanévre Santavecz Anita és Veréb Árnika (Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék), Bene Ildikó (Régi Magyar Irodalom Tanszék), Fülöp Dorottya (XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) gyakornoki pályázatát.

2019. szeptember 24.

 1. Az Intézeti Tanács a tanszéki vélemények ismeretében támogatja Bónus Tibor és Schein Gábor egyetemi tanári felterjesztését.

2019. szeptember 10.

 1. Az Intézeti Tanácsunk megtárgyalta a kari SzMR intézeti tanácsok létszámára, valamint a Központokra vonatkozó módosítási javaslatát. A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet intézeti tanácsa mindkét javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatta.
 2. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja, hogy Bengi László egyetemi docens legyen a Művelődéstudomány specializáció és minor képzési felelőse.

2019. május 28.

 1. Az Intézeti Tanács a tanszéki vélemények figyelembevételével egyhangúlag támogatja Gintli Tibor intézetigazgatói, valamint Szilágyi Márton (XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) és Kulcsár-Szabó Zoltán (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék) tanszékvezetői kinevezését.
 2. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja Földényi László felterjesztését professor emeritusi címre.

2019. április 16.

 1. Az Intézeti Tanács szükség esetén a következő oktatók óratartási felkérését támogatja a 2019/2020 őszi félévében: a XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken Gyimesi Emese, Mészáros Gábor; a Modern Magyar Irodalom Tanszéken Gondos Mária, Gagyi Miklós, Halmi Annamária, Murzsa Tímea; az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéken Deres Kornélia, Pál Ferenc, L. Varga Péter.
 2. Az intézeti tanács támogatja, hogy a Kreatív írás minor felelőse Déri Balázs egyetemi tanár legyen.
 3. Az intézeti tanács a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet kérésére támogatja a magyar alapszak tanegységlistájának módosítását. Az intézet egyetértését adja a magyar tanárszakok hasonló tartalmú módosításához. Az intézeti tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta a benyújtott javaslatot.

2018. november 13.

 1. Az Intézeti Tanács a tanszéki igények figyelembevételével támogatja a következő oktatók óratartását a 2018/2019 tavaszi félévében: Arató László, Boldog-Bernárd István, Cserhalmi Zsuzsanna, Deák Márton, Deres Kornélia, Dorcsák Réka, Gagyi Miklós, Gondos Mária Magdolna, Gyimesi Emese, Hlavacska András, Keresztes Balázs, Kiss Ernő, Manxhuka Afrodita, Margócsy István, Mészáros Gábor, Murzsa Tímea, Orbán Áron, Peremiczky Szilvia, Pfeiffer Tamás, Róth Judit, Sárdi Margit, Schiller Mariann, Sebestyén Ádám, Smid Róbert, Szabó Géza, Szabó Katalin, Szabó Roland, L. Varga Péter.

2018. október 16.

 1. Az Intézeti Tanács úgy döntött, hogy támogatja a tanító szakra épülő rövid ciklusú képzés indítását 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül.
 2. Az intézeti tanács az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi  Tanszék véleményének ismeretében titkos szavazással véleményt nyilvánított Bengi László docensi pályázatáról. Az intézeti tanács egyhangúan, 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta a benyújtott pályázatot.
 3. Az Intézeti Tanács a tanszéki ajánlások figyelembevételével támogatja a 2018/2019-es tanévre Nagy Hilda és Kovács Annamária gyakornoki pályázatát.
 4. A hallgató témavezetői nyilatkozattal adhatja le szakdolgozatát, melyet a dolgozat mindkét nyomtatott példányához mellékelni kell.

2018. szeptember 11.

 1. Az Intézeti Tanács úgy dönt, hogy az oktatók kötelező óraterhelésébe a három fő alatti MA-kurzusok nem számítanak bele. A színháztudomány MA specializáció két évig mentesül a szabályozás alól, tekintettel arra, hogy most indult a képzés.
 2. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja, hogy Túriné dr. Raátz Judit főiskolai docens legyen az osztatlan magyartanári képzés szakfelelőse.
 3. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja, hogy Molnár Gábor Tamás távolléte során Czibula Katalin lássa el az Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport vezetői feladatait.
 4. Az Intézeti Tanács a tanszéki ajánlások figyelembevételével támogatja a 2018/2019-es tanévre Sirák Richárd és Juhász Zoltán gyakornoki pályázatát.

2018. július 3.

 1. Az Intézeti Tanács az angol nyelvű magyar BA szakos képzésre a következő időbeni megoszlást tartja szakmailag elfogadhatónak: Egy éves nyelvi előkészítő oktatás anyanyelvi lektorral Kínában, ezt követően az ELTE-n egy év magyar mint idegen nyelv specializáción való részvétel, majd két év magyar alapszakos képzés, egy évfolyamban 10 fős létszámmal.

 

2018. április 17.

 1. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja a Színháztudomány specializáció indítását az Irodalom- és kultúratudomány, valamint a Magyar nyelv és irodalom mesterszakokon.
 2. Az Intézeti Tanács a tanszéki igények figyelembevételével támogatja a következő oktatók óratartási felkérését a 2018/2019 őszi félévében:
  • Régi Magyar Irodalom Tanszék: Szabó Géza
  • XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: Margócsy István, Gyimesi Emese, Nagy Beáta
  • Modern Magyar Irodalom Tanszék: Gagyi Miklós, Halmi Annamária, Kiss Ernő Csongor, Murzsa Tímea, Németh Eszter, Róth Judit, Szabó Roland
  • Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék: L. Varga Péter, Peremiczky Szilvia, Deres Kornélia, Dobos István, Hlavacska András, Mezei Gábor, Smid Róbert, Vásári Melinda
  • Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport: Arató László, Cserhalmi Zsuzsa, Domonkos Péter, Pintér Borbála
 3. Az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos intézkedések:
  • Az OTAK és a BA irodalmi nagyelőadások tematikájának minden esetben átfogó jellegűnek kell lennie. Az előadás tehát nem szólhat egyetlen szerzőről vagy egyetlen részproblémáról.
  • A nagyelőadásokhoz tematikusan kapcsolódó OTAK irodalmi szemináriumok tematikájának szintén átfogó jellegűnek kell lennie és előtérbe kell helyeznie a műértelmezés gyakorlatát.
  • Az OTAK irodalmi szemináriumok tematikájának összeállítására a tematikusan kapcsolódó nagyelőadások tematikájának ismeretében kerül sor. Ennek érdekében az előadások tematikáját a félév megkezdése előtt legkésőbb két héttel a tanszékvezetők megküldik a szemináriumokat tartó oktatóknak.
  • Az OTAK előadások és szemináriumok átfogó tematikájának biztosítása a tantárgyfelelősök és a tanszékvezetők közös feladata.
 4. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja egy tanársegédi állás kiírásának kezdeményezését a Régi Magyar Irodalom Tanszékre, valamint egy adjunktus docensi előléptetését az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéken.
 5. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja Horváth Iván professzor úr felterjesztését professzor emeritusi cím adományozására.

2018. február 12.

 1. Az Intézeti Tanács a korábban jóváhagyott külső óraadók mellett támogatja Mártonffy Marcell Hebraisztika Tanszéken hirdetett kurzusának intézeti kóddal való ellátását.
 2. Az Intézeti Tanács az ajánlást figyelembe véve egyhangúlag elfogadja Zalatnay Lídia Katalin gyakornoki pályázatát a 2018. február 15-től 2018. július 15-ig terjedő időszakra.

2017. november 14.

 1. Az összoktatói értekezlet időpontja: 2018. február 12. hétfő, 16 óra.
   
 2. Az Intézeti Tanács a tanszéki ajánlásokat figyelembe véve egyhangúlag elfogadja Varga Lilla, Santavecz Anita, Demeczky Ádám, Nagy Hilda gyakornoki pályázatát a 2017. december elsejétől 2018. július 15-ig terjedő időszakra.
   
 3. Az Intézeti Tanács támogatja a következő személyi előterjesztéseket:
  • Magyar nyelv és irodalom MA szak, valamint Irodalom- és kultúratudomány MA szak Középkori és kora újkori irodalom specializációjának felelőse: Kiss Farkas Gábor habilitált egyetemi docens (Régi Magyar Irodalom Tanszék)
  • Irodalomtudomány BA specializáció- és minor felelőse: Kiss Farkas Gábor habilitált egyetemi docens (Régi Magyar Irodalom Tanszék)
  • Kreatív írás BA minor specializációfelelőse Pál Ferenc professzor mellett: Fráter Zoltán egyetemi docens (Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)
    
 4. Az Intézeti Tanácsban nem kapott többségi támogatást, hogy a doktorjelöltek is felterjesztésre kerüljenek óradíjas megbízási szerződésre.
   
 5. Az Intézeti Tanács a tanszéki igények figyelembevételével támogatja a következő oktatók óratartását a 2017/2018 tavaszi félévében: Boldog-Bernárd István, Cserhalmi Zsuzsanna, Deák Márton, Deres Kornélia, Dobos István, Fenyő D. György, Görög Dániel, Gyimesi Emese, Keresztes Balázs, Manxhuka Afrodita, Maróthy Szilvia, Mészáros Gábor, Peremiczky Szilvia, Pintér Borbála, Róth Judit, Sebestyén Ádám, Smid Róbert, Szabó Roland, Tubay Tiziano, L. Varga Péter, Vásári Melinda.
   
 6. Az Intézeti Tanács úgy dönt, hogy az intézeti TDK-felelősi teendőket a továbbiakban Lengyel Imre Zsolt látja el.

2017. február 16.

 1. Az Intézeti Tanács titkos szavazással úgy dönt, hogy Dánél Mónika pályázó adjunktusi közalkalmazotti kinevezésére tesz javaslatot dékán úrnak.

2017. február 14.

 1. Az Intézeti Tanács egyhangúlag úgy dönt, hogy a beugrók javítási lehetőségére vonatkozó szabályozáson nem változtat, viszont a beugró lebonyolításának rendjébe beiktatja, hogy a beugró és a vizsga lebonyolítása egy napon is történhet.

 2. Az Intézeti Tanács egyhangúlag megszavazza Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi tanárt az összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció felelősének, valamint Kulcsár Szabó Ernő akadémikust a hungarológia mesterszak irodalom szakiránya felelősének.

 3. Az Intézeti Tanács egyhangúlag úgy dönt, hogy amennyiben arra lehetőség van, az előfeltételek kerüljenek kivezetésre a mesterszakok tanegységlistáiból.

 4. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja az irodalom- és kultúratudomány mesterszak tanegységlistájának a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerinti módosítását.*

 5. Az Intézeti Tanács úgy döntött, hogy ekvivalensnek fogadja el a következő tanegységeket:

  • BBN-MIR-233 BBN-MIR15-233

  • BMA-MAGD-IR-234 BMA-MAGD15-IR-234

  • BMA-MAGD-IR-343 BMA-MAGD15-IR-343

  • BMA-MAGD-IR-442 BMA-MAGD15-IR-442

  • BMA-MAGD-IR-522 BMA-MAGD15-IR-522

  • ​​​BMA-MAGD-IR-6349 BMA-MAGD15-IR-634

 6. Az Intézeti Tanács egyhangúlag elfogadja a modulzáró vizsgára tett javaslatot.

 7. Az Intézeti Tanács egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja a BA záróvizsga irodalomjegyzékének kiegészítését.

* Az új tanegységlista annak elfogadását követően az ELTE BTK honlapján olvasható.

2017. január 10.

 1. Az Intézeti Tanács titkos szavazással Reichert Gábor pályázó tanársegédi, közalkalmazotti kinevezésére tesz javaslatot dékán úrnak.

 2. Az Intézeti Tanács egyhangúlag úgy döntött, hogy a jövőben meghirdetett állások betöltésekor a pályázókat a pályázati kiírásban megjelölt tanszék/munkacsoport személyes meghallgatását követően véleményezi.

 3. Az Intézeti Tanács a Szakmódszertani Munkacsoport véleményét figyelembe véve támogatja Fenyő D. György óratartását megbízási szerződéssel 2017 tavaszi félévében.

 4. Az Intézeti Tanács a Szakmódszertani Munkacsoport véleményét figyelembe véve támogatja Sirák Richárd gyakornoki pályázatát a 2016/2017-es tanévre.

2016. december 16.

 1. Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja a Vitekné Balogh Piroska docensi és Lénárt Tamás adjunktusi kinevezését.

 2. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja, hogy az Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport számára kerüljön kiírásra az adjunktusi pályázat.

 3. Az Irodalomtörténet c. folyóirat kiadására kötött szerződés újabb öt évre meghosszabbításra kerül, a Ráció Kiadó jogosult megjeleníteni a lapot. A főszerkesztő továbbra is Kulcsár Szabó Ernő.

 4. Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az alapszakos évfolyam-előadásokat, amelyekhez beugró is tartozik, csak alkalmazásban álló oktatók tarthatnak.

2016. november 16.

 1. Az Intézeti Tanács a tanszéki igények figyelembevételével támogatja a következő oktatók óratartási felkérését a 2016/2017 tavaszi félévében:

  1. Cserhalmi Zsuzsanna 10 igen, Margócsy István 10 igen, Peremiczky Szilvia 10 igen, Sárdi Margit 10 igen, Schiller Mariann 10 igen, Szabó Géza 9 igen, Tarján Tamás 10 igen

  2. Közérdekű önkéntes szerződéssel: Boldog-Bernárd István 10 igen, Görög Dániel 8 igen, Gyimesi Emese 9 igen, Hlavacska András 10 igen , Máróthy Szilvia 10 igen, Tubay Tiziano 10 igen,

2016. szeptember 13.

 1. Az Intézeti Tanács Lengyel Imre Zsolt tanársegédi pályázat támogatólag terjeszti fel a dékánnak.

2016. június 24.

 1. Az Intézeti Tanács úgy dönt, hogy az ókor irodalmak tárgy vizsgabeugróján is figyelembe kell venni azt az intézeti határozatot, hogy a 2016/2017-es tanévtől az évfolyam-előadásokhoz kötelezően kapcsolódó minimális szépirodalmi olvasmánylista átfogja az egész korszakot.

 2. Az Intézeti Tanács úgy dönt, hogy a Tanszékek az elkészült olvasmánylistákról 2016. június 30-ig szavazással döntenek, majd a jóváhagyott listákat eljuttatják az intézeti titkárságra.

 3. Az Intézeti Tanács úgy dönt, hogy 2016 szeptemberétől támogatja az alapszakos képzési szinten tervezett tanegységlista-módosítások életbe lépését.

 4. Az Intézeti Tanács a tanszéki igények figyelembevételével támogatja a következő oktatók megbízási szerződéses óratartási felkérését a 2016/2017 tavaszi félévében: Cserhalmi Zsuzsa, Margócsy István Peremiczky Szilvia, Sárdi Margit, Szabó Géza, Tarján Tamás.

2016. április 5.

 1. Az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatja a BA Színházi stúdiumok képzés elvi előkészítését.

 2. Az Intézeti Tanács a tanszéki igények figyelembevételével támogatja a következő oktatók óratartási felkérését a 2016/2017 tavaszi félévében:

  1. Régi Magyar Irodalom Tanszék: Förköli Gábor, Görög Dániel, Maróthy Szilvia, Sárdi Margit, Szabó Géza

  2. XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: Bíró Ferenc, Margócsy István

  3. Modern Magyar Irodalom Tanszék: Tarján Tamás

  4. Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék: Dobás Kata, Dobos István, Gorove Eszter, Király Hajnal, Pataky Adrienn, Peremiczky Szilvia, Smid Róbert, L. Varga Péter, Vásári Melinda

  5. Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport: Cserhalmi Zsuzsa

 3. Az Intézeti Tanács támogatja a tanegységlisták Koncílium által javasolt elvek alapján történő átalakítását azzal a módosítással, hogy a magyar alapszakos képzésben a megszűnő szakszemináriumok helyett egy Poétikai gyakorlatok című kötelező szemináriumot vezet be a 3/4 mintatantervi félévre.

2016. február 8.

 1. Az Intézeti Tanács támogatja a BBN-MIR-212, 232, 233 tárgyak legalacsonyabb létszámú kurzusainak megszüntetését. Pótmeghirdetés történik a TANM-MAG-109 kódón. Létszámemelést engedélyez az OT-MAGY-261, TANM-MAG-110, TANM-MAG-115 kódokon.

 2. Az Intézeti Tanács az alapszakos és osztatlan tanárképzésben a teljesítés feltételeként 2016 őszétől az alábbi kurzusok esetében kötelező jelleggel előírja szemináriumi dolgozat készítését, amelytől a tárgy kurzusainak oktatói nem tekinthetnek el: MIR-212, MIR-222, MIR-232, MIR11-243, valamint OT-MAGY-221, OT-MAGY-231, OT-MAGY 240, OT-MAGY-260, OT-MAGY-281.

 3. Az Intézeti Tanács januárban úgy határozott, a 2016/2017-es tanévtől az évfolyam-előadásokhoz kötelezően kapcsolódjék minimális szépirodalmi olvasmánylista, amelynek elolvasása írásbeli beugró formájában ellenőrizendő. A beugrók lebonyolításának rendje:

  1. A beugró megírására vizsgaidőszakonként és előadásonként legalább 3 alkalmat kell biztosítani. Az időpontokat arányosan kell elosztani, gondoskodni kell róla, hogy a vizsgaidőszak első, középső és utolsó harmadára is essen előre kijelölt időpont. A beugrók időpontjáról a hallgatókat az oktató kurzusmailben tájékoztatja.

  2. A sikertelen beugró javításával a hallgató bármely későbbi alkalommal megpróbálkozhat.

  3. Sikertelen próbálkozás esetén a hallgató többször is megírhatja a beugrót, akár valamennyi megadott időpontban megismételheti.

  4. Az utolsó beugró megírására az első utóvizsga napján, a vizsga megkezdése előtt kell lehetőséget biztosítani.

  5. a/ A sikertelen beugró eredményét csak abban az esetben kell rögzíteni a Neptunban, ha a hallgató a beugrót a vizsga megkezdéséig nem tudta teljesíteni. Ekkor az elégtelen (1) minősítés bekerül a Neptunba, ennek híján ugyanis a hallgató nem jelentkezhet utóvizsgára.
   b/ Ha a hallgató az utóvizsga napján megírt beugrón sem teljesíti az előírt követelményt, az utóvizsga eredményeként ismét rögzíteni kell az elégtelen minősítést a Neptunban.
   c/ Minden más esetben a vizsgán elért érdemjegyet kell feltüntetni. (Ha a hallgató a beugrón teljesítette az 50%-os követelményt, a vizsga minősítését nem befolyásolhatja, hogy hány százalékos eredményt ért el.)

  6. A teljesített beugró csak az adott vizsgaidőszakban érvényes, nem vihető át a következő vizsgaidőszakokra.

 4. Az Intézeti Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Bengi László, Kiss Farkas Gábor, Kosztolánczy Tibor, Molnár Gábor Tamás docensi felterjesztésé

2016. január 19.

 1. Az Intézeti Tanács támogatja, hogy a 2016/2017-es tanévtől az évfolyam-előadásokhoz kötelezően kapcsolódjék a korszak legfontosabb primér irodalmi (szépirodalmi) szövegeit képviselő kötelező olvasmányok listája. A listák címszerűen, ne alternatív módon legyenek összeállítva. A listán szereplő művek ismeretének ellenőrzésére beugró jellegű írásbeli teszt szolgáljon. Az olvasmánylisták elkészítése tanszéki kompetencia. A feladatlapoknak minimum 10 kérdésből kell állnia. Akkor sikeres a beugró, ha a vizsgázó eléri az 50%-ot. A beugró további vizsga előfeltétele, de eredménye nem számít bele a vizsga érdemjegyébe. A beugróvizsga többször ismételhető, sikertelen beugró esetén a vizsga elégtelen.

 2. Az Intézeti Tanács elfogadja és támogatja Pintér Kitti, Sirák Richárd, Verebes Adrienn gyakornoki pályázatát.