Irodalomudomány specializáció és minor

2017.05.02.
Irodalomudomány specializáció és minor

Az Irodalomtudomány specializáló (nem magyar szakosoknak minor), amely a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet gondozásában áll. Azoknak ajánlott, akik:

  • érdeklődnek az irodalom iránt,

  • Irodalom- és kultúratudomány mesterszakon folytatnák tanulmányaikat

  • szeretnének az alapszakos tárgyakon túl irodalomtörténeti és irodalomelméleti kurzusokat felvenni.

A szakirány a Neptunban történő szakirány-, illetve minorválasztás keretein belül jelölhető meg (első, második vagy harmadik helyen), bemeneteli követelményei az első két félév sikeres teljesítésén túl nincsenek. Általában minden olyan érdeklődő, aki az első vagy második helyen jelöli meg a szakirányt felvételt nyer.

A képzés kurzusait a tanegységlistának megfelelően a 3. félévtől folyamatosan ajánlott felvenni. A szakirány sikeres teljesítésének követelménye 50 kredit értékben 12 kurzus (félévenként három) elvégzése.

Ízelítő a szakirány kurzusaiból: (további részletekért tekintse meg a képzés tanegységlistáját)

  • Korszak- és kánonelméletek

  • Az irodalom és a kultúra szövegei

  • Az irodalom történetiségi

  • Poétika és retorika

  • Vizualitás és irodalom

  • Határterületek

  • Interpretációk (1–4.)

A szakiránynak nem célja a hallgatók túlzott terhelése, ezért legfeljebb két szemináriumi dolgozat írandó a szakirány kurzusaira egy féléven belül.

A szakirány felelőse és szakmai irányítója Orlovszky Géza (docens) és Laczházi Gyula (adjunktus). Oktatói az intézet munkatársai és megbízott külsős előadók. Kérdésekkel és kérésekkel forduljon a szakirány felelőséhez!