Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás (szerk.), Filológia, nyilvánosság, történetiség

2011.06.05.
Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás (szerk.), Filológia, nyilvánosság, történetiség
Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás (szerk.): Filológia, nyilvánosság, történetiség. Budapest, Ráció, 2011.

A filológiai tevékenység az utóbbi években nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai irodalomtudományban is egyre inkább előtérbe kerül. Mindeközben a filológia nemcsak a szövegek helyreállításának és előállításának jól ismert gyakorlataként jelenik meg, hanem színre lép az olvasás olyan módjaként is, amely egymástól való kölcsönös függőségükben mutatja fel a szövegeken és szövegekben, azaz a szövegek jelentésbeli és anyagi dimenzióiban végrehajtott műveleteket.

Tanulmánykötetünk célja, hogy úgy mutassa be a szövegek előállítási és olvasási módjaként értett filológia kultúraképző teljesítményét, hogy közben összefüggésbe hozza ezt az irodalom történeti és nyilvános létmódjáról szóló kortárs tudományos vitákkal. Így válik kiemelkedően fontossá a kérdés, hogy milyen szerepet játszik a filológia mint gyakorlat a történeti gondolkodás és a nyilvánosság kialakulásában, amelyek egyszersmind azt a közeget is jelentik, ahol a filológiai tevékenység tárgyát képező írásos dokumentumok létrehozása, forgalmazása és befogadása zajlik.