Kelevéz Ágnes és Lengyel Imre Zsolt (szerk.): "...ki mit lát belőle" Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez. MIT-konferenciák 4. 2017.

2017.11.06.
Kelevéz Ágnes és Lengyel Imre Zsolt (szerk.):
Kelevéz Ágnes és Lengyel Imre Zsolt (szerk.): "...ki mit lát belőle" Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez. MIT-konferenciák 4. 2017.

Mert miben áll a költő mestersége? Talán valami új gondolatok termelésében, érdekes lelki tatalom kifejezésében, bölcs eszmék és mély érzések közlésében? Szó sincs róla. A legbölcsebb eszmékből rossz vers lehet. Mély érzésekből gyermeteg zengemény fakadhat. Viszont ezerszer megírt közhelyek ismétlése adht remekművet. [...]

Akkor hát mi teszi a vers értékét? Azt kellene hinni, hogy maga a röpülés, a forma; vannak is, akik erre esküsznek. ezek szerint a tartalom mellékes, minden a megcsinálás: az ívelés tökéletessége, szavak zenéje, rímek és ritmusok játéka. Azonban ez sem igaz; sőt gyakran épp ellenkezőleg, a szép szavak, a kifogástalanul csengő rímek rontják el és ütik agyon a verset. Egy kicsit hanyagabb kifejezés, egy kicsit rosszabb rímek megmenthették volna. Nincsen itt kibúvó, mindenképp beleesünk a paradoxonba. Még azt sem lehet mondani, hogy a forma és tartalom összhangjában volna titok. Hiszen nemegyszer épp az az ellentét bűvül el, amit öntudatlan érzünk a forma és tartalom között.

Egyszóval, titokzatos mesterség.

(Babits Mihály: A titokzatos mesterség)

A konferencián előadtak:

 • Tverdota György
 • Dobos István
 • Lengyel Imre Zsolt
 • Boka László
 • Szénási Zoltán
 • Bartal Mária
 • Fráter Zoltán
 • Angyalosi Gergely
 • Schein Gábor
 • Kányádi András
 • Gintli Tibor
 • Visy Beatrix
 • Kelevéz Ágnes
 • Buda Attila
 • Sipos Lajos
 • Sebők Melinda