Konferencia: Hallgatás, poétika, politika, performativitás

2018.06.08.
Konferencia: Hallgatás, poétika, politika, performativitás

Június 12-én és 13-án, kedden és szerdán konferenciát szervez az Összehasonlító Irodalom- és kultúratudományi Tanszék a Petőfi Irodalmi Múzeummal a fenti címmel.

A részletes program:

A konferencia június 12-i programja:
Elnök: Palkó Gábor 

9.30 DÁVIDHÁZI PÉTER: Csöndbe veszett ősi hangok. Egy bibliai ige észrevétlen hagyományváltása
9.50 KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: Rá/hallgatás (A hangolt érzékelés metonímiái Márai Szindbádjában)
10.10 EISEMANN GYÖRGY: Hallgatás és tragikum 
10.30 BENGI LÁSZLÓ: A hallgatás technikai összefüggései Cholnoky Viktor novelláiban 
10.50 Vita

11.30 Kávészünet 

Elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán

12.00 SZÁVAI JÁNOS: Enrique Vila-Matas és az elnémulás-szindróma
12.20 BÓNUS TIBOR: A prousti hallgatás – narrátor és szerző között
12.40 SZIRÁK PÉTER: Bőbeszédűség és kimondatlanság Esterházy Péter életművében
13.00 Vita 

13.30 Ebéd 

Elnök: Kulcsár Szabó Ernő 

15.00 KRICSFALUSI BEATRIX: Csend, szünet, hallgatás. A nem-beszélés színházi dimenziói
15.20 SIMON ATTILA: A hallgatás médiumai (Euripidész: Hippolütosz)
15.40 HAJDU PÉTER: "Gondolhatni a többit!..." Az aktus hiánya a római elégiban
16.00 Vita

16.30 Kávészünet 

Elnök: Kricsfalusi Beatrix 

17.00 L. VARGA PÉTER: Szóra bírt anyagiság. Materiális effektusok a lírában 
17.20 MEZEI GÁBOR: Az írás fraktúrái – térképzés és grafikus felületek
17.40 SMID RÓBERT: Antropomorfizmus és ökomimézis – a természet csendje a tropológiában és az ökológiában
18.00 Vita

A konferencia június 13-i programja:
Elnök: Dávidházi Péter 

9.30 DOBOS ISTVÁN: A hallgatás nyelve – az apória adománya 
9.50 LŐRINCZ CSONGOR: Hangoltság és hallgatás Heideggernél
10.10 KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN: Heidegger és a kimondatlan
10.30 PATAKI VIKTOR: Az affektus mint hallgatás 
10.50 Vita 

11.30 Kávészünet 

Elnök: Dobos István 

12.00 TÁTRAI SZILÁRD: A kifejtettség és a kifejtetlenség összjátékának poétikai mintázatai – kognitív pragmatikai megközelítés
12.20 MOLNÁR GÁBOR TAMÁS: A kimondatlan és a meghallatlan: a hallgatás elbeszéléselméleti aspektusai
12.40 DÁNÉL MÓNIKA: A (meg)hallgatás képessége – kép és hang törésvonalai, narráció és képzelet, archív anyagok és traumatikus múlt W. G. Sebald, Radu Jude és Tompa Andrea műveiben
13.00 FODOR PÉTER: A hallgatás megtörése és az emlékezet rejtekútjai. Simó Sándor: A legszebb férfikor
13.20 Vita 

14.00 Ebéd

Elnök: Lőrincz Csongor 

15.00 HORVÁTH KORNÉLIA: A „hallgatás” mint szövegformálás, nyelvhasználat és beszédmód
15.20 BEDNANICS GÁBOR: Hallgatás: a modern költészet kitüntetett alakzata?
15.40 FOGARASI GYÖRGY: Méltóság és méreg: a hallgatás (dez)antropolitikája Alfred de Vigny „A farkas halála” és William Blake „A méregfa” című versében
16.00 Vita 

16.30 Kávészünet 

Elnök: Horváth Kornélia 

17.00 SZÁVAI DOROTTYA: Hallgatás-poétikák és (el)hallgatásalakzatok a kortárs magyar költészetben
17.20 LÉNÁRT TAMÁS: A költői kép hallgatása 
17.40 BALOGH GERGŐ: Hallgatás és elhallgattatás. A cenzúra rendje a magyar irodalmi modernségben
18.00 Vita 

18.30 A konferencia lezárása

A konferencia eseménye elérhető innen és innen.