Kosztolányi Dezső, Esti Kornél, szerk. Tóth-Czifra Júlia és Veres András, a kéziratot sajtó alá rendezte Józan Ildikó

2011.04.03.
Kosztolányi Dezső, Esti Kornél, szerk. Tóth-Czifra Júlia és Veres András, a kéziratot sajtó alá rendezte Józan Ildikó
Kosztolányi Dezső, Esti Kornél, szerk. Tóth-Czifra Júlia és Veres András, a kéziratot sajtó alá rendezte Józan Ildikó, a szöveggondozást lektorálta Józan Ildikó és Sárközi Éva, Pozsony, Kalligram, 2011.

Kosztolányi Dezső egyik 1925-ös novellájában bukkant fel először Esti neve; 1929-től nőtt meg az Esti-szövegek száma; s bár 1930-ban fölmerült már a kötetté formálás terve, csak 1933 tavaszán valósult meg. A kortársak elismerő szavakkal, de értetlenül fogadták. Csak a későbbi irodalmi fejlődés ismeretében tárultak fel igazán az Esti Kornél-történetek valódi erényei, korát megelőző műfaji újításai, merész szemléleti nyitásai. Az 1933-as Esti Kornél kritikai kiadását tartalmazza kötetünk. Minthogy Kosztolányi az egyes fejezetek alapjául szolgáló novellákat sokszor publikálta, közöljük valamennyi változatukat és ezek valószínűsíthető sorrendjét is. A tárgyi magyarázatok között bemutatjuk, hogy kik voltak a mintái a századelő irodalmi életét megrajzoló ötödik fejezet kulcsfiguráinak. Kötetünk szöveggyűjteményként tartalmazza az Esti Kornélról szóló gazdag irodalmat 1933-tól 2010-ig, s kitér arra a jelentős hatásra is, amit Kosztolányi műve az ezredforduló szépprózájára gyakorolt.