Kosztolányi Dezső Levelezése I., 1901–1907, szerk. Buda Attila, s.a.r. Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva

2013.07.08.
Kosztolányi Dezső Levelezése I., 1901–1907, szerk. Buda Attila, s.a.r. Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva
Kosztolányi Dezső Levelezése I., 1901–1907, szerk. Buda Attila, összeállította, a leveleket sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva, Pozsony, Kalligram, 2013.

A Kosztolányi-életmű kritikai kiadásának újabb darabja, a Levelezés első kötete nemcsak a Kosztolányi által írt leveleket, hanem a hozzá írtakat is tartalmazza, köztük számos olyat, melyről eddig nem volt tudomása az olvasóközönségnek. A pályakezdő Kosztolányi nemcsak nemzedéktársaival (Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Csáth Gézával) váltott fontos leveleket, hanem idősebb pályatársaival is, amiből érzékletes képet nyerhetünk a kor irodalomtörténeti forrongásáról.