Kulcsár-Szabó Zoltán, Tükörszínjátéka agyadnak

2010.05.21.
Kulcsár-Szabó Zoltán, Tükörszínjátéka agyadnak
Kulcsár-Szabó Zoltán, Tükörszínjátéka agyadnak, Ráció, Budapest, 2010.

Az alábbi munka a szerző Szabó Lőrinc költészetével kapcsolatos kutatásainak eredményeit hivatott bemutatni. A munka átfogó képet kíván nyújtani Szabó Lőrinc költészetének poétikai sajátosságairól, a befogadását meghatározó líra- és olvasáselméleti dilemmákról, illetve az életmű lehetséges komparatisztikai vonatkozásairól. A Szabó Lőrinc-kutatás új filológiai vagy más jellegű eredményeinek háttere előtt immár megbízhatóbb környezetben nyílt mód olyan összefüggések fele is fordulni, amelyek Szabó Lőrinc értelmezéstörténetében eddig kevesebb figyelemben részesültek vagy éppen - módszertani okokból - revizora szorulhatnak (mint például Szabó Lőrinc individuum- vagy időfelfogásának eddigi leírásai vagy a műfordítói teljesítményéről alkotott értékelések). Jelen munka éppen ezért igyekezett az életmű egyes teljesítményeinek vagy szakaszainak tárgyalását olyan kérdésfeltevésekkel is összekapcsolni, amelyek elsősorban a Szabó Lőrinc-költészet poétikai arculatának megértéséhez vihetnek közelebb, legyen szó akár a költői megszólalást meghatározó médiatörténeti környezetről, az idegenségtapasztalat kulturális formáiról vagy éppen az önéletrajziság alakzatairól.