Művelődéstudomány specializáció és minor

2017.05.02.
Művelődéstudomány specializáció és minor

Irodalomtörténet- és elmélet, világirodalom, kultúraelmélet, művelődéstudomány, műfordítás, színháztudomány

Az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéken évek óta folynak az irodalomtörténet-írás lehetőségeivel, a művészeti kánonokkal, a narratív elméletekkel, a kultúrafilozófiával, a fordítással, az irodalom medialitásával és a társadalmi nemek szerepével foglalkozó kutatások. A Tanszék oktatói az irodalmat nem elkülönítve, hanem a társművészetekkel együtt, a kortárs diskurzusok, az elit és a hétköznapi kultúra összefüggésében szemlélik. A művelődéstudományi minor/specializáció ezt az interdiszciplináris, tudományközi szemléletet közvetíti.

A képzés első két (bevezető) félévében a művelődéstudomány alapjait, legfontosabb kérdéseit, kutatási irányait ismerhetik meg a stúdium iránt érdeklődők, valamint irodalom- és művészettörténeti (zene, képzőművészet, színház stb.) áttekintést kapnak. A hallgatók szabadon választhatják meg, hogy a bevezető tárgyakat az első évben vagy a minor/specializáció fölvétele után végzik el. A képzés további tárgyai a művelődéstudomány jelentősebb kutatási területeire (kulturális kánonok és intézmények, a kultúra régei, a művészetek és a médiumok szerepe, színháztudomány, műfordítás stb.) nyitnak rálátás, a kötelező és választható (BBN-CUL kódú) kurzusok széles választékát kínálva a hallgatók számára.

A minor/specializáció hallgatói a kötelezően előírt tárgyak mellé (32 kredit) érdeklődésüknek megfelelően választhatnak szaktárgyi órákat (18 kredit): tovább mélyíthetik művelődéstudományi ismereteiket (művelődéstudomány specializációs modul), betekintést nyerhetnek a dráma és a színház alapvető tendenciáiba, jellegzetességeibe (színházi alapismeretek specializációs modul), vagy a műfordítás specializációs modul óráin tehetik próbára magyar- és idegen nyelv tudásukat, s ismerkedhetnek meg a legfontosabb műfordítás-elméletekkel.

A Művelődéstudomány minor/specializáció felvétele valamennyi bölcsész alapszak, de elsősorban a magyar nyelv és irodalom, az esztétika, a film, a filozófia, a kommunikáció, a történelem, valamint az idegen nyelvi alapszakok mellé javasolt.

Ízelítő a szakirány kurzusaiból (további részletekért tekintse meg a minor tanegységlistáját):

  • Bevezetés a kultúratudományokba
  • A kultúra rétegei 1, 2.
  • Kulturális kánonok és intézmények 1, 2.
  • A kulturális kritika gyakorlata 1, 2.
  • Médiumok válfajai és kapcsolatai 1, 2.
  • Színházi alapismeretek 1–6.
  • Műfordítás 1–6.

A szakirány felelőse Szegedy-Maszák Mihály akadémikus, professor emeritus. A specializációval/minorral kapcsolatos kérdéseivel forduljon Bengi Lászlóhoz (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék) vagy a specializációs modulok oktatóihoz.