Perspektívák: irodalom, nyelv, kultúra

2018.09.11.
Perspektívák: irodalom, nyelv, kultúra

PERSPEKTÍVÁK: IRODALOM, NYELV, KULTÚRA

KONFERENCIA A MAGYAR MŰHELYBEN

FELHÍVÁS

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra címmel
konferenciát szervez olyan alap-, mester-, osztatlan tanári, valamint doktori képzésben
résztvevő hallgatóknak, akik irodalomtudománnyal, kultúratudománnyal, nyelvtudománnyal,

valamint ezek határterületeivel foglalkoznak.
A magyar nyelvű előadásokat a következő területekről várjuk:

irodalomelmélet – filológia – textológia, irodalom és interpretáció, irodalom mint a kultúrák
találkozási területe (pl. színháztudomány, fordítástudomány stb.), valamint nyelvelmélet és
nyelvfilozófia, leíró nyelvészet és funkcionalitás, nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei.

A konferencia időpontja: 2018. november 16–17.

Helyszíne: Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)
A konferencia célkitűzése egyrészt az, hogy az egyes diszciplínákban elmélyülő hallgatók
találkozhassanak az övékhez hasonló tematikájú kutatásokkal, és ezáltal termékeny
tudományos diskurzus alakulhasson ki perspektíváik között. Ugyanakkor a konferencia nem
titkolt célja, hogy párbeszédet teremtsen az egyes tudományszakok között, hiszen a felsorolt
területek számos ponton érintkezhetnek, így tehát a konferencia kitűnő alkalom lehet akár új

kutatási szempontok felvetésére, megtalálására is.

A beérkező absztraktok bírálatát az adott tudományterületen jártas, neves egyetemi oktatók

végzik. Az előadások 20 percesek, amelyet 10 perc vita követ.

Jelentkezni a jelentkezési űrlap kitöltésével, valamint egy 2000-2500 leütés terjedelmű

absztrakttal lehet, amelyet szintén az űrlapon kell feltölteni.
A jelentkezési határidő 2018. október 7. (vasárnap) éjfél.


Az űrlap ide kattintva érhető el.

További információval a perspektivak.ejc@gmail.com levelezési címen szolgálunk.
A konferencia szerkesztett és válogatott anyagából konferenciakötet megjelentetését tervezzük.

A konferencia résztvevőinek igény esetén a Collegiumban kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk.