Szegedy-Maszák Mihály (szerk.), A sors kísértései: tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára

2014.07.12.
Szegedy-Maszák Mihály (szerk.), A sors kísértései: tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára
Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A sors kísértései: tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára. Budapest, Ráció, 2014.

A kétszáz éve született Kemény Zsigmondnak emléket állító tanulmánykötet egy nagy nemzeti értéket képviselő, a magyarság önismerete szempontjából nélkülözhetetlen életmű gyökeres újraértékelésére vállalkozik. Arra a kérdésre keresi a választ, mi lehet érdekes 19. századi irodalmunk egyik legnagyobb írójának munkásságából 2014-ben. Az itt olvasható, négy nemzedékhez tartozó szakértők által írt tizennyolc tanulmány hűen tükrözi vissza jelenkorunk értelmezőinek sokrétű érdeklődését, ugyanis a Kemény közírói tevékenységét, publicisztikáját, politikai jellemrajzait, életművét értelmező, munkásságának utóéletét és hatástörténetét feldolgozó írások, valamint az egyes regényekre összpontosító, illetve több regényt összevető összehasonlító értekezések átfogó képet adnak egy rendkívül sokoldalú, több műfajban maradandót alkotó, nemzetközileg is kiemelkedően jelentős szerző tevékenységéről.