Színház és archívum – Színháztudományi konferencia

Színház és archívum – Színháztudományi konferencia
09/28 - 09/29

2023. szeptember 28. - 2023. szeptember 29.

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum körút 4. A épület

09/28 - 09/29

2023. szeptember 28. - 2023. szeptember 29.

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum körút 4. A épület


Színház és archívum – történetek, emlékezetek, (kulturális) örökségek címmel tart konferenciát az ELTE BTK Színháztudományi képzése.

A kortárs színháztörténetírás egyik meghatározó paradigmaváltása az archívum fogalma köré szerveződik. Míg korábban a színház specifikumát jelenidejűségében és eltűnésében határozta meg a teória, mára az élő esemény – holt dokumentum oppozíciója több szempontból is megkérdőjeleződött. Philip Auslander gyakran idézett tézise szerint a másodlagosnak tekintett dokumentum konstruálja meg az esemény élőségét az utóidejű reprezentáció révén, a két dolog egymás relációjában létezik, a dokumentum performatív hatalommal bír.

A materiális maradványok újrajátszásokban való felhasználása az egyedi esemény eltűnése helyett a továbbélés/újraélesztés metaforáját és értelmezői keretét kínálja a befogadóknak. Az újrajátszások gyakorlata egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a rituálé, a történetmondás, az emberi test az archiválás ugyanannyira autentikus médiumainak tekinthetők, mint a dokumentumok archívumokban való megőrzése. Az archívum genealógiájának vizsgálata az archiválási szempontok, módszerek és a dokumentum fogalmának ideológiai beágyazottságára, társadalmi kontextusra utaltságára hívja fel a figyelmet. Az intézményesített archívumok mentén szerveződnek a kánonok és a kulturális emlékezetek.

A konferencián csaknem negyven – az archívumok, dokumentálás, emlékezet színházi szerepével és kortárs összefüggéseivel foglalkozó, elméleti, történeti, módszertani kérdéseket vizsgáló, illetve esettanulmányokat bemutató – előadás fog elhangzani.

A konferencia házigazdája:
ELTE BTK Színházi képzés
Társszervezők:
ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola
A konferencia támogatója:
Hiányzó (színház)történetek (NKFI 137873)
ELTE Bölcsészettudományi Kar

Teljes program

Facebook-esemény