TDK-felhívás

2022.04.05.
TDK-felhívás

TDK-felhívás

Az 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát 2023 tavaszán rendezik meg; a Humántudományi Szekciót Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az OTDK-ra egyaránt pályázhatnak az osztatlan tanári, BA és MA képzésben részt vevő hallgatók. A nevezés általános feltételeiről és az egyes szekciók speciális szabályairól az otdk.hu honlapon, illetve az onnan elérhető linkeken olvashatók információk.

Az OTDK országos fordulóján való részvétel feltétele a hallgatói jogviszony megléte a 2021/22-es tavaszi vagy 2022/23-es őszi félévben és sikeres szereplés az intézményi konferencián. Ennek várható időpontja: 2022 decemberének eleje. Az indulni kívánóknak tehát november közepére kell elkészülniük azzal a negyvenezer–kilencvenezer leütés terjedelmű, szabadon választott témájú, önálló kutatáson alapuló, tudományos igényű dolgozattal, amellyel pályázni szeretnének. A sikeres kidolgozás érdekében javasoljuk még a tavaszi félév lezárulta előtt konzulenst választani, és vele a választott témát egyeztetni. A leadás és az intézményi konferencia pontos időpontját szeptemberben tesszük közzé.

Az indulók munkájukra összesen három írásbeli bírálatot kaphatnak majd: egyet az intézményi fordulóhoz kapcsolódóan az ELTE valamely oktatójától, továbbjutás esetén pedig még kettőt más intézményekben dolgozó kutatóktól. Az intézményi fordulót az országoshoz hasonlóan konferencia formájában rendezzük meg, ahol a kutatás eredményeit húszperces előadás formájában kell ismertetni, majd a felmerülő kérdésekre válaszolni.

Kérdés esetén az alábbi címen kereshetnek: lengyel.imre.zsolt@btk.elte.hu.

Kérem, mindenképpen vegyék fel velem a kapcsolatot április folyamán, ha a 2021/22-es tavaszi félévben várhatóan abszolutóriumot szereznek, de szeretnének az OTDK-n indulni; illetve ha ÚNKP-pályázat miatt vagy egyéb okból szükséges még ebben a tanévben intézményi TDK-konferencián részt venniük.


 

Lengyel Imre Zsolt

egyetemi adjunktus, intézeti TDK-referens