TDK-felhívás

2022.10.06.
TDK-felhívás

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát 2023 tavaszán rendezik meg; a Humántudományi Szekciót Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az OTDK-ra egyaránt pályázhatnak az osztatlan tanári, BA és MA képzésben részt vevő hallgatók. A nevezés általános feltételeiről és az egyes szekciók speciális szabályairól az otdk.hu honlapon, illetve az onnan elérhető linkeken olvashatók információk.

Az OTDK-n csak olyan dolgozat indulhat, amely nevezési jogot szerez valamely intézményi TDK-ülésen. A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Tudományos Diákköri ülésén való részvételhez a pályamunkákat legkésőbb 2022. november 24. (csütörtök) éjfélig kell elküldeni (lehetőleg docx formátumban) az elte.irodalom.tdk@gmail.com e-mailcímre.

Pályázni csak befejezett, egész dolgozatokkal lehetséges. A pályamunkák szakmai színvonalának meg kell felelnie az OTDK elvárásainak, valamint a szekció terjedelmi követelményeinek: „A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 90.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők.” A dolgozatokat név nélkül kell benyújtani, a szöveg semmilyen, a szerző azonosítását lehetővé tevő információt nem tartalmazhat.

A dolgozatot csatolmányként tartalmazó e-mailben a következő adatokat kell megadni: a szerző neve, a pályamunka címe, a képzés típusa (osztatlan, BA, MA), a pályázó aktív féléveinek száma (az aktuális képzési szinten), szakja, e-mailcíme, a dolgozat témavezetője. Feltétlenül tüntessék fel, ha a 2022/23 őszi félévben abszolutóriumot szereznek! Az adatok alapján kerül kitöltésre az ülésről készülő jegyzőkönyv, amely az elektronikus hallgatói nevezés alapját is képezi, ezért különösen fontos az adatok pontos megadása. (Az OTDK-ra javasolt dolgozatok szerzői a jegyzőkönyv hitelesítését követően a megadott e-mailcímre fognak regisztrációs levelet kapni, amelynek révén az OTDT rendszerébe beléphetnek, és az OTDK-ra való nevezéshez szükséges teendőket elvégezhetik.)

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Tudományos Diákköri ülésére, vagyis az érvényesen benyújtott dolgozatok szóbeli bemutatására a tervek szerint 2022. december 9-én (pénteken) kerül sor Teams-értekezlet formájában.

Kérdéseikkel Lengyel Imre Zsoltot, intézetünk TDK-referensét kereshetik a lengyel.imre.zsolt@btk.elte.hu címen.