Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban

2018.06.14.
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban

Mindenkit nagy szeretettel invitálunk a "Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban" című konferenciára, amelyet az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére szerveztek kollégái, tanítványai, barátai.

 • Hely: ELTE BTK, Dékáni Tanácsterem (1088, Múzeum krt. 4/A, földszint)
 • Időpont: 2018. június 22.  

Program:
8.30 - 9.00

 • Monok István: Megnyitó
 • Hausner Gábor: Emlékezés Orlovszky Gézára

9.15 – 11.00

 • Laczházi Gyula: Érzelmi hatás és szubjektivitás a kora újkori költészetben
 • Markó Anita: Hálózatok a régi magyar irodalomban
 • Szilágyi Emőke Rita: Borkultúra a 16. század eleji Magyarországon
 • Lovas Borbála: Panicus terror: A mezőkeresztesi csata korabeli forrásokban

11.15 – 13.00

 • Bene Sándor: Zrínyi Miklós költői művei, 2015: Orlovszky Géza Zrínyi-kiadásának tudománytörténeti pozíciója
 • Förköli Gábor: A várnai csata mint az emlékezet helye - Vallás és háború Magyaritól Zrínyiig
 • Nagy Levente: Zrínyi, Montecuccoli és a tevenyakú tatár
 • Pesti Brigitta: „Herkules és a hétfejű sárkány”: A török ellenségképe a 18. század második felében a bécsi udvar környezetében

14.00 – 15.30

 • Bíbor Máté: A zirci Ciszterci Műemlékkönyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének története
 • Farkas Flóra: Céduláktól a kódexig: mnemotechnikai segédletek a De chorea St. Paul in Lavanttal cod. 236/4 jelzetű kéziratában?
 • Kovács Annamária: A Königsbergi Töredék szalagjainak őrzőkódexe
 • Borián Elréd: Faludi Ferenc: A’ Pipárul - Gondolatok a versszöveg kiadásáról és a kötetkompozícióban betöltött szerepéről

15.45 – 17.15

 • Varga Lilla: "Te édes szent nagy csókoló..." - Balassi és Johannes Secundus szerelmi ciklusai
 • Kőszeghy Ferenc: Az egy művel való szembenézés - Balassi Bálint szerelmes költészetének újabb szakirodalmáról és a Széjjel hogy vadásza… (41) című versről
 • Bene Ildikó: Zichy Péter és az arisztokratikus szerelmi költészet a 17. század végén
 • Sebestyén Ádám: Bornemisza Péter és Telegdi Miklós Antikrisztus-képe
 • Kiss Farkas Gábor: Zárszó

A program letölthető pdf-ben innen.