Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport bemutatásának részlete:

Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (ÁITK) 1992-ben alakult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén. A budapesti, debreceni és pécsi, jórészt pályájuk elején álló irodalmárok közössége olyan szabad szakmai párbeszéd kereteit teremtette meg, amely elsősorban az irodalomelmélet strukturalizmus utáni irányzatainak kérdései köré szerveződött.

A közös munka, amely alapját eleinte a tagok írásainak megvitatása képezte, a magyar irodalomtudomány megújítására törekszik: egyrészt a nemzetközi kutatás irányzatainak meghonosításával és a magyar irodalomtudomány örökségének feldolgozásával foglalkozik, másrészt eredményeivel képviselni próbálja a magyar irodalomtudományt nemzetközi fórumokon is, eredményes munkakapcsolatot tartva fenn több külföldi kutatóval és intézettel. […]

A kutatócsoport Intézetünkben oktató munkatársainak alfabetikus névsora:

Bengi László (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Bónus Tibor (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Dánél Mónika (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Kulcsár Szabó Ernő (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Kulcsár-Szabó Zoltán (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Lénárt Tamás (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Molnár Gábor Tamás (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Simon Attila (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Tamás Ábel (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)

További részletekért látogasson el a kutatócsoport honlapjára, az éppen aktuális kutatási projektről pedig  itt tájékozódhat.