Bengi László

2017.06.04.
Bengi László

Alapinformációk:

Név: Bengi László
Fokozat: egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes
Tanszék: Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Ímél: lbengi{KUKAC}elte.hu
Szoba: A/408
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Kutatási területek

Kosztolányi Dezső munkássága; elbeszéléselmélet; irodalom- és természettudomány kapcsolata; modern magyar és angol irodalom

Publikációk

Rövid életrajz

Bengi László 1976-ban született Budapesten. Magyar nyelv és irodalom, összehasonlító irodalomtudomány, valamint vegyész szakokon végzett az ELTE-n. Ugyanitt 2008-ban PhD-fokozatot, majd 2016-ban habilitált doktor címet szerzett. 2000 őszétől rendszeresen tart egyetemi órákat. 2003 és 2005 között az Indiana Egyetem magyar nyelvi vendégtanára volt Bloomingtonban. 2007-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének tanársegédjévé nevezik ki, 2010-től adjunktusának, 2019-től docensének. 2014-től témavezető oktató az Irodalomtudományi Doktori Iskolában. Eddig négy önálló kötete látott napvilágot, továbbá Parádi Andreával közösen elkészítette az Aranysárkány című Kosztolányi-regény kritikai kiadását. 2010 és 2013 között, majd 2016-tól Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesül, amelynek keretében végzett munkájáért 2014-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakett kitüntetését. 2016-ban az ELTE Rektori kiválósági különdíjával jutalmazták. 2004-től a Ráció – Tudomány könyvsorozat társszerkesztője, 2013-tól az Irodalomismeret szerkesztőbizottságának tagja. 2014-től több éven át tagja az OTKA, majd NKFIH Magyar Irodalomtörténet – Modern Filológia zsűrijének. Többek között a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság-beli tagsága mellett 2013 és 2018 között a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkári tisztét is betöltötte. 2019-től a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet intézetigazgató-helyettese.

Kurzusleírások

2020–2021/I. FÉLÉV (ŐSZ):

BBI-MIR-855E: World Literature Seminar

BBI-MIR-833E: Theoretical Interpretations

BBN-CUL-200: Bevezetés a kultúratudományokba

BMA-MAGD-IR-415: Kép és nyelv 

BMA-MAGD-IR-544: Kép és nyelv

BBN-CUL16-222.1: Avantgárd irodalom és művészet

BMA-HUND17-131: A kultúratudomány fogalma, a kultúra intézményei és regiszterei