Bengi László

2017.06.04.
Bengi László

Alapinformációk:

Név: Bengi László
Fokozat: egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes
Tanszék: Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Ímél: lbengi{KUKAC}elte.hu
Szoba: A/408
Fogadóóra: péntek 12:30-14:00

Kutatási területek

Kosztolányi Dezső munkássága; elbeszéléselmélet; irodalom- és természettudomány kapcsolata; modern magyar és angol irodalom

Publikációk

Rövid életrajz

Bengi László 1976-ban született Budapesten. Magyar nyelv és irodalom, összehasonlító irodalomtudomány, valamint vegyész szakokon végzett az ELTE-n. Ugyanitt 2008-ban PhD-fokozatot, majd 2016-ban habilitált doktor címet szerzett. 2000 őszétől rendszeresen tart egyetemi órákat. 2003 és 2005 között az Indiana Egyetem magyar nyelvi vendégtanára volt Bloomingtonban. 2007-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének tanársegédjévé nevezik ki, 2010-től adjunktusának, 2019-től docensének. 2014-től témavezető oktató az Irodalomtudományi Doktori Iskolában. Eddig négy önálló kötete látott napvilágot, továbbá Parádi Andreával közösen elkészítette az Aranysárkány című Kosztolányi-regény kritikai kiadását. 2010 és 2013 között, majd 2016-tól Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesül, amelynek keretében végzett munkájáért 2014-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakett kitüntetését. 2016-ban az ELTE Rektori kiválósági különdíjával jutalmazták. 2004-től a Ráció – Tudomány könyvsorozat társszerkesztője, 2013-tól az Irodalomismeret szerkesztőbizottságának tagja. 2014-től több éven át tagja az OTKA, majd NKFIH Magyar Irodalomtörténet – Modern Filológia zsűrijének. Többek között a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság-beli tagsága mellett 2013 és 2018 között a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkári tisztét is betöltötte. 2019-től a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet intézetigazgató-helyettese.

Kurzusleírások

2019–2020/I. FÉLÉV (ŐSZ):

BBI-MIR-855E: World Literature Seminar (Cs, 14:00–15:30)

BBN-CUL-200: Bevezetés a kultúratudományokba (Cs, 12:00–13:30)

BMA-MAGD-IR-415: Kép és nyelv (Sz, 12:00–13:30)

OT-MAGY-291: Élő irodalom a középiskolában (Sz, 14:00–15:30)