Tanárképzés

Tanárképzés

2017.05.03.
Tanárképzés

A 2013-ban bevezetett osztatlan tanárképzési rendszerben Intézetünk az magyartanár-képzésben vesz részt. A magyar osztatlan tanárszak, a magyar BA-hoz hasonlóan  két intézet társgondozásában áll, és irodalomtudományi és nyelvtudományi tárgyakat, szakmódszertani ismereteket tartalmaz. Az irodalomtudományi tárgyak egy része a BA-s képzés kurzusaival azonos: Irodalomelmélet 1., Régi magyar irodalom, Modern magyar irodalom előadások. Az általános irodalmi ismereteket ifjúsági irodalom, illetve szakmódszertani tanulmányokkal egészítik ki a hallgatók: Az irodalom tanításának elmélete, Gyermek- és ifjúsági irodalom stb.

Az alapképzéstől eltérő módon az osztatlan tanárszakokra jelentkező hallgatóknak a felvételi időszak során alkalmassági vizsgát kell teljesíteniük.

Az osztatlan tanárszak a hallgató választásától függően 10, 11, vagy 12 féléves. A képzés során a képzési időnek megfelelően 300, 330 illetve 360 kredit teljesítendő. Az első 3 éves közös képzési időszak 180 kredit, a fennmaradó képzési idő alatt az általános iskolai tanároknak 120, a középiskolai tanároknak 180 kredit teljesítendő. A harmadik év végéig a tanegységlista mindhárom képzési formában azonos. Második szak az ELTE bármelyik karáról választható. A tanári felkészítést  az ELTE Pedagógia és Pszichológia Kara végzi.

A közös képzési időszak irodalmi tárgyai: (további részletekért olvassa el a képzés tanegységlistáját):

 • Irodalmi proszeminárium
 • Világirodalom 1. (Ókori irodalom)
 • Irodalomelmélet
 • Régi magyar irodalom előadás
 • Régi magyar irodalom szeminárium
 • Klasszikus magyar irodalom előadás
 • Klasszikus magyar irodalom szeminárium
 • Irodalmi művek elemzése 1.
 • Irodalmi művek elemzése 2.
 • Világirodalom 2. (Barokk vagy XVIII–XIX. század)
 • Világirodalom szeminárium
 • Modern magyar irodalom előadás
 • Modern magyar irodalom szeminárium
 • Gyermek- és ifjúsági irodalom
 • Kortárs magyar irodalom
 • Irodalom és társművészetek
 • Az irodalom tanításának gyakorlata
 • Irodalom és populáris kultúra

A félkövérrel kiemelt évfolyam-előadásokra vonatkozik az Intézeti Tanács által 2016. január 19-én hozott határozat, amely kötelezően előírja egy előre összeállított olvasmánylista alapján írt írásbeli teszt (beugró) sikeres teljesítését a vizsga megkezdéséhez.

Az osztatlan tanárképzést a hallgató az utolsó félév során leadott saját tudományos írással (szakdolgozat), illetve záróvizsgával teljesíti. A szakdolgozat témája az egyik választott tanárszakhoz igazodjon és a tárgykörnek megfelelő intézethez nyújtandó be. Az irodalmi szakdolgozatok az Intézet útmutatója alapján kell elkészíteni. A hallgatók megtalálhatják az Intézet oktatóinak szakdolgozati témajavaslatait a honlapon. A szakdolgozat mellett  az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán portfólió is leadandó. Az osztatlan tanárszakosok mindkét választott szakjukon kötelesek záróvizsgát tenni.