Tanszékek

Tanszékek

2017.05.03.
Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

Ismertetés

Tanszékünk 1950 óta működik, ezzel európai távlatban is a legpatinásabbak közé tartozik e tudományterületen. Alapítása óta több név- és részleges profilváltáson ment keresztül. Rövid ideig a Világirodalmi tanszék nevet viselte, néhány év múlva Összehasonlító irodalomtörténeti, az 1990-es években Összehasonlító irodalomtudományi tanszékké nevezték át. Jelenlegi nevén, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékként 2005 óta működik. A változó nevek az oktatási és kutatási feladatok bővülését, részleges átalakulását is mutatják.

A tanszék legrégebbi, máig is kiemelten fontos feladatai közé tartozik a világirodalmi tárgyak oktatása bölcsészhallgatók számára. Ugyancsak a tanszék hatáskörébe tartozik a komparatisztikai képzés és kutatás gondozása, ami a modern nemzeti filológiák közötti közvetítés gondolatát is tartalmazza. Az 1990-es évektől a tanszék hivatalosan is a Magyar Irodalomtörténeti, később a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet szervezeti kötelékébe csatlakozott. Az irodalomtörténet helyett az irodalomtudomány hangsúlyozása, valamint az irodalomtudomány kiegészülése a kultúratudománnyal tehát nemcsak a tanszéket érinti. Ezzel együtt a tanszék feladatai között egyre nyomatékosabb szerepet kapott az irodalomelmélet, továbbá az irodalmi képzés kiegészült a kultúra egyéb területeire irányuló vizsgálódással: a színház, a film és a vizuális kultúra is egyre nagyobb szerepet kap.

A kétszintű képzés 2005-ös bevezetése óta tanszékünk egy BA-szintű specializációért felel (Művelődéstudomány), amelyen belül a színháztudományra vagy a műfordításra fordíthat nagyobb figyelmet a hallgató. A tanszék az Irodalom- és kultúratudomány mesterszak törzsképzési részében is nagy szerepet vállal, valamint egyik szakirányának (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány) gazdája is.

Az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék hírei

1 2

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék oktatói