Förköli Gábor

2017.06.02.
Förköli Gábor

Alapinformációk:

Név: Förköli Gábor
Fokozat: tanársegéd
Tanszék: Régi Magyar Irodalom Tanszék
Ímél: forkoli.gabor@btk.elte.hu
Szoba: A/415
Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján

Kutatási területek

16–17. századi politikai irodalom, természetes teológia és irodalom kapcsolata, excerpálás és közhelygyűjtés a koraújkorban

Publikációk

Rövid Életrajz

1986-ban született Veszprémben. 2011-ben végzett az ELTE esztétika-magyar szakpárján. 2011 és 2014 között a francia kormány ösztöndíjasa. 2014-től az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában „Lendület” Kutatócsoport munkatársa. Zrínyi politikai értekezéseinek francia forrásairól szóló disszertációját 2017-ben védte meg a Sorbonne (Paris 4) egyetemen.

Kurzusleírások

2021–2022/I. (őszi) félév:

BBN-IRO-220: Poétika és retorika

OT-MAGY 250: Világirodalmi szeminárium - A bolondságtól a szenvedélyek megregulázásáig: világirodalom a reneszánsztól a klasszicizmusig

OT-MAGY-314: Irodalmi szakszeminárium 1 – A kora újkori egyetemjárás irodalmi emlékei