Gergye László

2017.06.04.
Gergye László

Alapinformációk:

Név: Gergye László
Beosztás: egyetemi docens
Tanszék: XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Ímél: gergye.laszlo{KUKAC}btk.elte.hu; dr.gergye{KUKAC}freemail.hu
Szoba: A/218
Fogadóóra: csütörtök, 11:30–12:30

Kutatási területek

XVIII-XIX. századi magyar irodalom,  skandináv (dán, norvég, svéd, izlandi) irodalom

Publikációk

Rövid Életrajz

Egyetemi tanulmányaimat az ELTE Bölcsészettudományi Karán végeztem, ahol magyar-összehasonlító irodalomtörténet-skandinavisztika szakon szereztem diplomát. 1984 és 1988 között az MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgoztam, mint tudományos továbbképzési ösztöndíjas. Közben egyetemi tanársegédként az ELTE  BTK XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén is dolgoztam. TMB ösztöndíjas éveim alatt sajtó alá rendeztem a Bessenyei György kritikai kiadás rám bízott kötetét, majd 1988 őszén „summa cum laude” eredménnyel védtem meg Bessenyei György kisebb költeményei c. bölcsészdoktori disszertációmat. Még Ugyanebben az évben a Kulturális emlékeink feltárása, nyilvántartása, kiadása c. kutatási program keretében az ELTE Felvilágosodás- és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti  Tanszékére helyeztek át, ahol tudományos munkatársként több éven át dolgoztam A Kazinczy-hagyaték iratanyagának rekonstrukciója c. témán, amelynek eredményeként 1993-ban jelent meg a Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka c. kiadvány. Ezzel párhuzamosan kezdtem írni A lírikus Kazinczy című kandidátusi értekezésemet, amelyet szintén ebben az évben, sikeresen védtem meg.

Közben 1991- ben az angliai Exeterben, majd egy évvel később Bécsben folytattam kutatásokat (3-3 hónap) az angol reneszánsz és klasszicizmus, ill. a német gráciaköltészet tárgykörében. 1993 tavaszán tudományos főmunkatárssá neveztek ki az ELTE BTK XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékére. Ezt követően kezdtem dolgozni a XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén a XVIII. század költői című kutatási program keretében Kazinczy Ferenc összes költeményeinek kritikai kiadásán, amely végül 1998-ban jelent meg a Balassi Kiadónál. Ugyanebben az évben látott napvilágot a Kazinczy Ferenc költészetéről szóló, Múzsák és Gráciák között c. monográfiám is az Universitas Kiadónál. 2000 szeptemberében A magyar művészregény és világirodalmi háttere c. témámmal elnyertem az MTA Bolyai Kutatási ösztöndíját. Munkám eredménye,  Az arckép mágiája c. kötet 2004-ben jelent meg az Universitas Kiadónál.  2003-ban megkaptam a Széchenyi István ösztöndíjat, melynek keretében a XIX. századi dán regény alakulástörténetével foglalkoztam. Eredményeimet  A dán regény aranykora című könyvemben foglaltam össze, amely 2015-ben jelent meg, szintén az Universitas Kiadónál. Jelenleg egyetemi docensként az ELTE skandinaviszikai doktori programja keretében is tanítok, de tagja vagyok a Későromantikus és koramodern magyar irodalom c. doktori iskolának is.

Kurzusleírások

2020–2021/II. (TAVASZI) FÉLÉV

OT-MAGY-280: Irodalom és populáris kultúra

OT-MAGY-240: Klasszikus magyar irodalom szeminárium

BBN-MIR11-204.25: Világirodalom