Kulcsár Szabó Ernő

2017.06.05.
Kulcsár Szabó Ernő

Alapinformációk:

Név: Kulcsár Szabó Ernő
Beosztás: professor emeritus, az MTA rendes tagja
Tanszék: Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Ímél: kulcsar.szabo.erno{KUKAC}btk.elte.hu; ksze{KUKAC}t-online.hu
Szoba: A/335
Fogadóóra: előzetes e-mailen történő megegyezés alapján

Kutatási területek

Irodalmi hermeneutika, modern magyar és német irodalom, 20. századi költészettörténet, mediális kultúratudomány

Publikációk

Rövid életrajz

Kulcsár Szabó Ernő Széchenyi díjas irodalomtörténész, kritikus, az MTA rendes tagja, az ELTE professzora, az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztője, a Filológia c., új szövegértelmezési elméletekkel foglalkozó könyvsorozat társszerkesztője, az ELTE Bölcsészettudományi Doktori Tanácsának elnöke, az 1992-ben alakult, egyetemközi együttműködésére épülő MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport vezetője. Kutatási területei: irodalmi medialitás a modernségben, irodalmi hermeneutika, költészettörténet, kultúratudomány.

11 önálló könyve mellett nyolc külföldi tanulmánykötet megjelentetésében működött közre. Szerkesztésében jelent meg a Geschichte der ungarischen Literatur. Eine historisch-poetologische Darstellung (Berlin/Boston: De Gruyter 2013) c. kézikönyv, társzerkesztője volt olyan köteteknek, mint az Epoche – Text – Modalität (Tübingen 1999), a Kulturni stereotipi (Zagreb 2006), a Kultur in Reflexion (Wien 2008) vagy a Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten (Heidelberg 2011), Hungarian Perspectives on the Western Canon (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2017)

Kurzusleírások

Egyéb információk

Saját honlap.