Lénárt Tamás

2017.06.02.
Lénárt Tamás

ALAPINFORMÁCIÓK:

Név: Lénárt Tamás
Beosztás: adjunktus
Tanszék: Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Ímél: lenart.tamas{KUKAC}btk.elte.hu
Szoba: A/317
Fogadóóra: szerda 15:30–17:00

KUTATÁSI TERÜLETEK

háború utáni magyar irodalom; vizuális kultúra és irodalom; fotó-, film- és médiaelmélet

PUBLIKÁCIÓK

RÖVID ÉLETRAJZ

1981-ben születtem Budapesten. 2005-ben szereztem magyar és német szakos bölcsész és tanári diplomát az ELTE BTK-n. Az Általános Irodalomtudományi Program ösztöndíjas hallgatójaként 2012-ben védtem meg disszertációmat, amely átdolgozva önálló kötetként is megjelent. Az Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben 2009-től tanítok, részt veszek az Intézethez kötődő Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport munkájában.

Kutatási területem a háború utáni magyar próza és líra, különös tekintettel Nádas Péter és Mészöly Miklós életművére, elsősorban a vizuális kultúra (fotó- és filmelmélet), a médiaelmélet ill. mediális antropológia összefüggésrendszereiben.

Germanista hallgatóként a Rostocki Egyetemen, ösztöndíjas kutatóként Berlinben és Bécsben dolgoztam hosszabb-rövidebb ideig, vendégelőadóként a berlini Humboldt- és a Freie Universitäten tartottam szemináriumokat. Részt vettem a Kindlers Literaturlexikon új kiadásának magyar vonatkozású cikkei és a De Gruyter kiadónál megjelent német nyelvű magyar irodalomtörténet szerkesztési munkálataiban.

2015-ben az „ELTE Ígéretes Kutatójává” választottak.