Murzsa Tímea

2017.03.02.
Murzsa Tímea

Alapadatok:

Név: Murzsa Tímea
Beosztás: egyetemi tanársegéd
Ímél: murzsa.timea@btk.elte.hu
Szoba: A/318
Fogadóóra: K 8.30–10.00, A/318. (előzetes egyeztetés alapján)

Rövid életrajz:

1992-ben születettem Budapesten. 2012 óta írok irodalomkritikákat és tanulmányokat különböző hazai orgánumoknak. 2015 óta az Apokrif Irodalmi Folyóirat prózarovatát vezetem, 2021-től pedig főszerkesztő-helyettesként dolgozom. Az ELTE BTK Irodalom- és kultúratudomány mesterszakán szereztem diplomát 2016-ban. Ugyanennek az évnek a tavaszi szemeszterében a Jyväskylä-i Egyetemen tanultam Erasmus+ ösztöndíjjal. Tanulmányaimat az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Az irodalmi modernség doktori programjában folytattam állami ösztöndíjasként. 2021-ben summa cum laude minősítéssel védtem meg disszertációmat, melynek címe Közelítések Pap Károly életművéhez. Identitás és hagyomány kérdései Pap Károly prózájában. 2022-től vagyok az ELTE oktatója.

Publikációk

Kurzusleírások

2022/2023. I. (őszi) FÉLÉV

BBN-MIR11-111 Irodalmi proszeminárium

BBN-MIR-232:16 Modern magyar irodalom

OT-MAGY-211 Irodalmi proszeminárium 

2022/2023. II. (tavaszi) FÉLÉV

BBN-MIR15-233 Kortárs magyar irodalom (hétfő)

BBN-MIR15-233 Kortárs magyar irodalom (kedd)

OT-MAGY-214 Elbeszélő művek elemzése

OT-MAGY-260 Modern magyar irodalom

BMA-MAGD-IR-313 Befogadástörténet, kánonképződés. A XX. század elejének magyar irodalma (1890–1927)