Pintér Borbála

2017.06.02.
Pintér Borbála

Alapinformációk:

Név: Pintér Borbála
Beosztás: adjunktus
Tanszék: Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport
Ímél: pinterbori22{KUKAC}gmail.com
Szoba: A/422
Fogadóóra: kedd 13:30–14:00

Kutatási területek

Publikációk

Iskolák

 

2013

 

2004-2007

 

Levél a regényben. A levél mint szövegszervező elem Kemény Zsigmond négy regényében c. disszertáció védése: summa cum laude

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Magyar Romantika doktori iskola

1996–2004

ELTE Bölcsészettudományi Kar
magyar szakos bölcsész tanári diploma

1997–1999

ELTE Tanárképző Főiskolai Kar
felsőfokú újságíró

1995–1999

ELTE Tanárképző Főiskolai Kar
magyar – művelődésszervező szak

1990-1994

József Attila Gimnázium (Budapest)

Munkahelyek

2020–

 

 

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Tanárképzési munkacsoport, teljes állású adjunktus

2018–

 

 

2016–

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Tanárképzési munkacsoport, teljes állású alkalmazott határozott időre

Toldy Ferenc Gimnázium (Budapest), osztályfőnök

2014–

Toldy Ferenc Gimnázium (Budapest), mentortanár

2013–2018

MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport

Kosztolányi Dezső publicisztikai írásainak kritikai kiadása

2012–2014

Holnap Kiadó (Budapest)

Irodalmi szerkesztő

2009–2011; 2017

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Tanárképzési munkacsoport

Szemináriumvezető, óraadó tanár

1997–2011

 

Typotex Könyvkiadó (Budapest)

Szerkesztő, tördelő, marketingtervező

2000–2006

 

 

Toldy Ferenc Gimnázium (Budapest)

Magyar-, retorika-, dráma-, médiatanár; vezető magyartanár

1999–2000

Burattino Általános Iskola (Budapest) Nevelőtanár

Egyéb szakmai tevékenységek

 

 

2014–

Digitális és papír alapú tananyagok, óravázlatok készítése, tankönyvbírálatok

2014–

Hosszú és rövid gyakorlatos hallgatók fogadása és képzése a Toldy Ferenc Gimnáziumban

2013–2014

Holnap Kiadó, irodalmi vezető

2012–2014

Holnap Kiadó, honlap-készítés, szerkesztés, design

2009–2018

MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadásának koordinálásban és Kosztolányi publicisztikai írásainak kiadásában való részvétel

2009–2011

2006

Irodalomtanítás szakmódszertani és irodalomelméleti kurzusok tartása

2008–2010

Villanyspenót, hálózati irodalomtörténeti kézikönyv szerkesztése, munkálatainak koordinálása

2004

„Nyilvános beszéd” pedagógus-továbbképzés tartása

2003–2004

„Nyilvános beszéd” pedagógus-továbbképzés programjának és digitális tananyagának megírása, összeállítása

 

 

Külföldi kutatómunka

2004/2005. tavaszi félév, Universitat van Amsterdam, Erasmus-ösztöndíj

Konferencia-részvétel

 • 2018. június 19.  Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, „A tágasság iskolája” Emlékkonferencia Szegedy-Maszák Mihály 75. születésnapjára, Előadás: „De én merőben más véleményen vagyok.” Szegedy-Maszák Mihály Kemény Zsigmond könyvéről
 • 2017. november 25. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Kosztolányi Dezső az oktatás és kutatás metszéspontjában, Előadás: Pintér Borbála – Szilágyi Zsófia: Szövegutak Kosztolányi Öregurak című novellájához
 • 2016. április 23. Országos, Széchényi Könyvtár, Budapest, Írás, szolidaritás, tanítás, A Magyartanárok Egyesületének Konferenciája, Előadás: Dragomán György Oroszlánkórus című novelláskötetéről
 • 2014. december 4–5. Kassák Múzeum, Budapest, Kosztolányi Dezső és a háború, Előadás: A személyiség önazonosságának kérdése Kosztolányi Káin c. kötetének novelláiban
 • 2014. június 12–13., Debreceni Egyetem, Emlékezet és irodalom. Tudományos és emlékkonferencia Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulója alkalmából, Előadás: Sorsfordító levelek az Özvegy és leányában
 • 2013. november 22. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Kosztolányi Dezső színművei, színpadi jelenetei, bábjátékai. Előadás: Kosztolányi Dezső: Dialóg
 • 2012. április Kaposvári Egyetem, Kaposvár, Vetésforgó konferencia. Klasszikus magyar irodalomtörténeti konferencia. Előadás: Az olvasás aktusa A rajongókban
 • 2008. augusztus 22. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, A magyarságtudományok önértelmezései. A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Előadás: A tanár mint kánonképző. Kemény Zsigmond taníthatósága a középiskolában különös tekintettel a Ködképek a kedély láthatárán című regényre

Konferenciaszervezés

 • A 200 éve született Kemény Zsigmond életműve irodalomtörténeti és történelmi nézőpontból, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. október 2.
 • Kosztolányi Dezső és a háború, Budapest, Kassák Múzeum, 2014. december 4–5.
 • Kosztolányi Dezső az oktatás és kutatás metszéspontjában, Budapest, PPKE BTK, Sophianum, 2017. november 25.

Jelölések, díjak

 • 2014 Akadémiai Ifjúsági Díj

Kurzusleírások

2020–2021/I. félév (ősz):

OT-MAGY-402: Az irodalom tanításának elmélete

TAN-MAGY-402: Az irodalom tanításának elmélete

OT-MAGY-422: Az irodalom tanításának gyakorlata

OT-MAGY-412: Az irodalom tanításának gyakorlata 

OT-MAGY-231: Irodalmi művek elemzése 1.

OT-MAGY-400: Magyartanári bevezető szeminárium

OTGY-MAGY17-2: Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 1.

OTGY-MAGY-2: Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 1.   

OTGY-MAGYK17-2: Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 1.   

OTGY-MAGYK-2: Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 1.   

OTGY-MAGY-3: Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 2.

OTGY-MAGYK-3: Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 2.