Tamás Ábel

2017.06.03.
Tamás Ábel

Alapadatok:

Név: Tamás Ábel
Beosztás: adjunktus
Tanszék: Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Ímél: tamas.abel{KUKAC}btk.elte.hu
Szoba: A/419
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján
További információ: ÁITK

Kutatási területek:

klasszika-filológia és modern irodalomtudomány; római irodalom; a filológia elméletei; antikvitás-recepció

Publikációk
Academia.edu

Rövid életrajz:

Tamás Ábel, szül. 1981. 2010 óta az ELTE BTK Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet oktatója vagyok, jelenleg adjunktusi beosztásban. Ugyanitt 1999 és 2005 között klasszika-filológiát és összehasonlító irodalomtudományt tanultam. 2005 és 2008 között az Általános Irodalomtudományi Doktori Program doktori hallgatója voltam. Doktori disszertációmat Catullus és a közvetítő közegek poétikája címmel 2012-ben védtem meg. Publikációim, melyek elsősorban a klasszikus latin irodalom irodalom- és kultúratudományi szempontokat érvényesítő értelmezései, hazai és nemzetközi folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben jelennek meg. 2003 óta az Ókor című folyóirat szerkesztőjeként is tevékenykedem.

Kurzusleírások:

2020–2021/II. (tavaszi) félév:

BBN-IRO-233: Határterületek / Az ovidiusi Átváltozások és recepciótörténete

BBN-CUL16-202.9: Antik mítoszok: elmélet, elbeszélés, ábrázolás

OT-MAGY-281: Irodalmi művek elemzése 2. / Narratológia és antik irodalom

2022–2023/II. (tavaszi) félév:

BBN-IRO-233 Határterületek / Ovidius: Átváltozások és recepciója

OT-MAGY-281 Irodalmi művek elemzése 2. / Narratológia és antik irodalom