Vitekné Balogh Piroska

2017.06.04.
Vitekné Balogh Piroska

Alapinformációk:

Név: Vitekné Balogh Piroska
Beosztás: habilitált egyetemi docens
Tanszék: XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Ímél: balogh.piroska{KUKAC}btk.elte.hu
Szoba: A/211
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján
További információ: Republic of Letters; Tudásáramlás

Kutatási területek

1819. század: magyar esztétikatörténet; neohumanizmus; magyarországi neolatin irodalom; korabeli tudományos kapcsolatrendszer; tudománykoncepciók. A korszak kánon- és kritikatörténete.

Publikációk
Academia.edu

Rövid Életrajz

1998-ban diplomázott az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakán, 2001-ben pedig latin nyelv és irodalom szakon. A PhD fokozatot 2005-ben szerezte meg az ELTE BTK Irodalomtudományi doktoriskola Magyar és európai felvilágosodás programján. 2015-ben habilitált.

Oktatói tevékenysége: 1999-2008 tanársegéd, 2008-2017 adjunktus, 2017-től docens. 2006 óta részt vesz az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktoriskola A magyar és európai felvilágosodás című programjának keretében a magyar szakos doktorandusz-képzésében.

Ösztöndíjai: 2000-ben CEEPUS-ösztöndíjas, 2004-ben megkapta a Pro Renovanda Culturae Hungariae ösztöndíját. 2004-ben a Habsburg Történeti Intézet junior ösztöndíjasa volt. 2008-2011 között, majd 2013-2016 között MTA Bolyai János kutatói ösztöndíjas.

Részvétele kutatási projektekben: 2002 és 2006 között két Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok projekt résztvevője volt, 2001 óta négy sikeres OTKA/NKFIH pályázat kutatója. 2007 óta részt vesz az MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport munkájában.

Díjai: 2009-ben elnyerte az OTP Fáy András Alapítvány alkotói pályázatának 1. díját Tudásközvetítés és tudásátadás a XXI. században kategóriában. 2011-ben Martinkó András-díjat kapott.

Kurzusleírások

2020–2021/II. (tavaszi) félév

OT-MAGY-261: Gyermek- és ifjúsági irodalom

OT-MAGY-240: Klasszikus magyar irodalom szeminárium

BBN-MIR11-221: Klasszikus magyar irodalom 1.

BBN-MIR16-244: Poétikai gyakorlatok