Zsadányi Edit

2017.06.04.
Zsadányi Edit

Alapinformációk:

Név: Zsadányi Edit
Beosztás: habilitált egyetemi docens
Tanszék: Összehasonlító Irodalom- Kultúratudományi Tanszék
Ímél: zsadanyi.edit{KUKAC}btk.elte.hu
Szoba: A/418
Fogadóóra: csütörtök 14.00-15.30

Kutatási területek

narratív elméletek; feminista elméletek; kvír elméletek; huszadik századi magyar próza; magyar és amerikai írónők a huszadik század első felében; posztmodern elméletek; poszthumán irányzatok

Publikációk

Rövid Életrajz

Zsadányi Edit habilitált egyetemi docens az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken. A magyar irodalom és kultúrát oktatatója volt a Groningeni Egyetem Finnugor Tanszékén (20092014). Kutatási területei: női írók a huszadik században, modern és posztmodern magyar és amerikai próza, kultúraelméletek, nemek tudománya és narratív elméletek.

 Legfontosabb kötetek:

„Bazsali, rezeda meg kisasszonycipő”: Kulturális másság feminista kritikai értelmezésben. Budapest: Balassi, 2017. (Megjelenés alatt).
Gendered Narrative Subjectivity: Some Hungarian and American Women Writers. Wien: Peter Lang, 2015;
A másik nő: A női szubjektivitás narratív alakzatai. Budapest: Ráció, 2006.;
A csend retorikája: Kihagyásalakzatok vizsgálata huszadik századi regényekben. Pozsony: Kalligram, 2001.;
Krasznahorkai László. Pozsony: Kalligram, 1999.

Alapszakos szakdolgozati témajavaslatok:

Narratológiai, feminista kritikai megközelítésű dolgozatok; magyar és amerikai írónők; huszadik századi magyar próza; kultúraelméleti megközelítésű dolgozatok

Kurzusleírások

2020–2021/I. FÉLÉV (ŐSZ):

BBI-MIR-851E: Literary Theory 2 

BBN-MIR11-243: Elméleti és kultúratudományi értelmezések

BBN-MIR-203:2: Világirodalom a XX. században 

BBN-MIR11-243: Elméleti és kultúratudományi értelmezések

BMA-MAGD-IR-453: A posztmodern utáni próza újabb narratológiai irányzatok megközelítésében 

OT-MAGY-292: Világirodalom 3.