Beugrók lebonyolítása

Beugrók lebonyolítása

Az Intézeti Tanács úgy határozott, hogy a 2016/2017-es tanévtől az évfolyam-előadásokhoz kötelezően kapcsolódjék minimális szépirodalmi olvasmánylista, amelynek elolvasása írásbeli beugró formájában ellenőrizendő. A beugrók lebonyolításának rendje:

  1. A beugró megírására vizsgaidőszakonként és előadásonként legalább 3 alkalmat kell biztosítani. Az időpontokat arányosan kell elosztani, gondoskodni kell róla, hogy a vizsgaidőszak első, középső és utolsó harmadára is essen előre kijelölt időpont. A beugrók időpontjáról a hallgatókat az oktató kurzusmailben tájékoztatja.

  2. A sikertelen beugró javításával a hallgató bármely későbbi alkalommal megpróbálkozhat.

  3. Sikertelen próbálkozás esetén a hallgató többször is megírhatja a beugrót, akár valamennyi megadott időpontban megismételheti.

  4. Az utolsó beugró megírására az első utóvizsga napján, a vizsga megkezdése előtt kell lehetőséget biztosítani.

  5. a/ A sikertelen beugró eredményét csak abban az esetben kell rögzíteni a Neptunban, ha a hallgató a beugrót a vizsga megkezdéséig nem tudta teljesíteni. Ekkor az elégtelen (1) minősítés bekerül a Neptunba, ennek híján ugyanis a hallgató nem jelentkezhet utóvizsgára.
    b/ Ha a hallgató az utóvizsga napján megírt beugrón sem teljesíti az előírt követelményt, az utóvizsga eredményeként ismét rögzíteni kell az elégtelen minősítést a Neptunban.
    c/ Minden más esetben a vizsgán elért érdemjegyet kell feltüntetni. (Ha a hallgató a beugrón teljesítette az 50%-os követelményt, a vizsga minősítését nem befolyásolhatja, hogy hány százalékos eredményt ért el.)

  6. A teljesített beugró csak az adott vizsgaidőszakban érvényes, nem vihető át a következő vizsgaidőszakokra.