East European Dissent between Agenda & Legacy (conference)

East European Dissent between Agenda & Legacy (conference)
10/03 - 10/04

2019. október 03. - 2019. október 04.

10/03 - 10/04

2019. október 03. - 2019. október 04.


A NEP4DISSENT: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent projekt keretében működő "Culture under Surveillance" és "The Memory of Dissent" munkacsoport közös konferenciájára "East European Dissent between Agenda & Legacy" címmel kerül sor 2019. október 3-án és 4-én a Maastrichti Egyetem brüsszeli kampuszán. A konferencia egyik szervezője a "The Memory of Dissent" munkacsoport társtémavezetője, Scheibner Tamás (ELTE BTK).

A konferencia a kelet-európai ellenzékiség örökségének kialakulását elemzi helyi, nemzeti és európai szinten. A konferencia elsősorban e folyamat kulturális és politikai aspektusait vizsgálja, és különösen a következő kérdésekre keresi a választ: Hogyan használták az ellenzékiséghez és az elnyomáshoz kapcsolódó kulturális termékeket a társadalmi viszonyok érzékeltetésére és a politikai berendezkedések legitimálására 1989 előtt és után? Hogyan befolyásolták politikai-ideológiai, etnikai vagy nemi hovatartozással összefüggő tényezők azt, hogy mi vált az ellenzékiség örökségének részévé, és mi nem? Hogyan alakították az emlékezés és a kanonizáció folyamatai az 1989 óta eltelt évtizedekben a "posztdisszidensek" tevékenységét, szerepét és életrajzát? Másfelől, hogyan látták "1989"-et és az átmenet folyamatát olyan egyének és csoportok, akik nem társítottak ehhez a folyamatohoz különösebb elvárásokat vagy félelmeket? Végül, de nem utolsósorban, milyen jelentőséggel bír a kommunista korszak ellenzékisége a mai Európa számára?

A részletes program az alábbi linken található:

https://nep4dissent.eu/events/east-european-dissent-between-agenda-legacy/