Fráter Zoltán

2017.06.04.
Fráter Zoltán

Alapinformációk:

Név: Fráter Zoltán
Beosztás: egyetemi docens
Tanszék: Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Ímél: frater.zoltan{KUKAC}btk.elte.hu; fraterzo{KUKAC}gmail.com
Szoba: A/318
Fogadóóra: íméles egyeztetés alapján
További információ: Fráter Zoltán

Kutatási területek

A Nyugat és az Újhold szerzői; különösen Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Mándy Iván, Nemes Nagy Ágnes, Örkény István életműve

Publikációk

Rövid Életrajz

1956-ban születtem Szobon. 1981-ben szereztem diplomát az ELTE BTK magyar-történelem szakán, azóta a Tanszék munkatársa vagyok. Fő kutatási területem a modernség irodalma és (v)iszonya a hagyományhoz, a szövegek szociokulturális kontextusa, különös tekintettel Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula életművére. A Kreatív írás minor keretében Dramaturgia és forgatókönyvírást tanítok, Stílusgyakorlatot vezetek. Figyelemmel kísérve a pályakezdő alkotókat, 1984-1985-ben az Egyetemi Lapok A Toll című rovatát szerkesztettem, 1990-1991 között a Magyar Műhely szerkesztőbizottsági tagja, 1994-1996 között a Magyar Írószövetség kritikai szakosztályának titkára voltam. 2008-tól az Apokrif irodalmi folyóirat egyik alapítója és spiritus rectora, 2015-től felelős szerkesztője és a FISZ-Apokrif Könyvek egyik sorozatszerkesztője vagyok. 2007-2012 között a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára, 2012-től alelnöke lettem.

Tanulmányok, esszék, pályaképek mellett színpadi játékokat és groteszk kisprózát is írok.Kurzusleírások

Alapszakos szakdolgozati témajavaslatok:

Szövegelemzések Babits Mihály, Csáth Géza, Juhász Gyula, Karinthy, Kosztolányi, Krúdy, Radnóti Miklós, Szép Ernő, Tersánszky J. Jenő, Tóth Árpád életművéből.

Kurzusleírások

2020–2021/II. (TAVASZI) FÉLÉV

OT-MAGY-324.2:  Irodalmi szakszeminárium 2.

BBN-MIR-232:16: Modern magyar irodalom

BBN-KRE16-112: Stílusgyakorlat 2.

BBN-KRE16-114: Stílusgyakorlat 4.

BMA-MAGD-IR-311:2: Szövegolvasás, szövegértelmezés.A XX. század elejének magyar irodalma (1890-1927)