A 20–21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban (online konferencia)

A 20–21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban (online konferencia)
05/20 - 05/21

2021. május 20. 08:50 - 2021. május 21. 13:30

ZOOM

05/20 - 05/21

2021. május 20. 08:50 - 2021. május 21. 13:30

ZOOM


Az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Pályázat „Hagyomány és újítás az irodalomban” kutatócsoportja 2021. május 20-án és 21-én rendezi meg A 20–21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban című online konferenciáját.

A részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: murzsa.timea@btk.elte.hu.

PROGRAM

2021. május 20. (csütörtök)

8.50
Bollobás Enikő: Megnyitó

I. szekció: 9.00–11.00
Elnök: Lőrincz Csongor

9.00–9.20
Kulcsár Szabó Ernő: Az epika hangolása – hangulat és atmoszféra között

9.20–9.40
Hansági Ágnes: A magyar századforduló modern narratív fikciós prózája. Jókai Mór: A ki a holta után áll bosszut

9.40–10.00
Dobos István: Az idő entrópiája – a hangulat poétikája (Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban…)

10.00–10.20
Tátrai Szilárd: A gáncs nélküli lovagok stílusa. Az ironikus értelmezés lehetőségei Szerb Antal novelláiban

10.20–11.00
Vita

11.00–11.30
Kávészünet

II. szekció: 11.30–13.00
Elnök: Bónus Tibor

11.30–11.50
Kulcsár-Szabó Zoltán: Narratív szerződések

11.50–12.10
Gintli Tibor: Személyiségfelfogás és narratív megjelenítés viszonya az Aranysárkány szövegében

12.10–12.30
Bengi László: Elbeszélésmódok Kosztolányi korai novelláiban

12.30–13.00
Vita

13.00–14.00
Ebédszünet

III. szekció: 14.00–15.30
Elnök: Kulcsár Szabó Ernő

14.00–14.20
Bónus Tibor: Nevek a nevek alatt – a szerzőség titkáról (Proust: A fogoly lány)

14.20–14.40
Molnár Gábor Tamás: "Pilleszaltó, pávaszem": a molykepke lánghalála Pynchon Súlyszivárványában

14.40–15.00
Jenei Gyöngyvér: A fordítás nyomai. Thomas Pynchon Gravity's Rainbow című regénye magyarul

15.00–15.30
Vita

15.30–16.00
Kávészünet

IV. szekció: 16.00–17.30
Elnök: Molnár Gábor Tamás

16.00–16.20
Oláh Szabolcs: Az érzékiség és a halál zavaros, mély imagináriusa – Jonathan Littell: Jóakaratúak

16.20–16.40
Smid Róbert: A szörny mint integrálhatatlan ágencia. A monsztrőzitás megváltozott diskurzusa a spekulatív fikcióban

16.40–17.00
Sipos Balázs: A halál eljátszása és elbeszélése – Foucault orvosságai

17.00–17.30
Vita

2021. május 21. (Péntek)

V. szekció: 9.00–11.00
Elnök: Gintli Tibor

9.00–9.20
Lőrincz Csongor: Regionalitás, narratíva, fordítás (Bodor Ádám)

9.20–9.40
Szabó Gábor: Kihajózás. Fényviszonyok Krasznahorkai Az utolsó hajó című elbeszélése körül

9.40–10.00
Bánki Éva: Állatságok a rendszerváltás utáni magyar prózában

10.00–10.20
Németh Zoltán: Az antropológiai posztmodern prózapoétika újabb fejleményei a magyar irodalomban

10.20–11.00
Vita

11.00–11.30
Kávészünet

VI. szekció: 11.30–13.00
Elnök: Dobos István

11.30–11.50
Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi formák a kortárs magyar és világirodalomban

11.50–12.10
Balajthy Ágnes: Az autofikció alakzatai a kortárs magyar prózában

12.10–12.30
Beke Ottó: Az adatmódosítás zárványai. Online buborékok és kitaszítottság Marc-Uwe Kling QualityLand című regényében

12.30–13.00
Vita

13.00
Kulcsár-Szabó Zoltán: Zárszó