Új Színháztudomány mesterképzés az ELTE BTK-n

2020.12.18.
Új Színháztudomány mesterképzés az ELTE BTK-n
Színháztudomány mesterképzés indul a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterétől a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, valamint a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet közreműködésével.

Az ELTE több mint három évtizedre visszatekintő színházi képzéseinek új állomása a 2021 őszétől induló Színháztudomány mesterképzési szak. Ajánljuk a szakot minden hallgatónak, akit érdekel a színház, aki szívesen gondolkozna színházról és színházon keresztül, aki szívesen dolgozna kortárs színház/kulturális intézményeknél, akit érdekel a gyakorlat és elmélet egymást alakító hatásmechanizmusa. A szak kapcsolódik az ELTE nagy múltra visszatekintő színházi tevékenységeivel, és a közeljövőben új utakat nyit, reményeink szerint mind a gyakorlat (egyetemi színpad, színházi menedzsment, alkalmazott színház, dramaturgia), mind a kutatás (tudományos konferenciák, nyári egyetem, doktori képzés, kutatási projektek) terén.

A képzés célja olyan színháztudományi szakemberek képzése, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek mind szóban, mind írásban reflektálni a színházi esemény mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és a magyar dráma-, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az új szak képzési sajátosságairól, a szakot gondozó intézetek, más szakok, egyetemek, közösségek közötti együttműködésről és az egyetemi alkotóműhelyek fontosságáról osztja meg gondolatait Darida Veronika, az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet tanszékvezető docense; Deres Kornélia, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet tanársegéde; és Imre Zoltán, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet docense az ELTE Online interjújában.

A képzés részletei

Munkarend és képzési idő félévekben: nappali képzés, 4 félév

Speciális célok: kortárs fókusz, interdiszciplináris nézőpontok, független működés, kurrens kutatási háttér, nemzetközi kapcsolatok, szakmai gyakorlat, középpontban a jelen színházai és történeti hagyományaik

Oktatók:
Barda Beáta, Bartha Judit, Bengi László, Darida Veronika, Deres Kornélia, Fried Ilona, György Péter, Györffy Miklós, Imre Zoltán, K. Horváth Zsolt, Komáromi György, Müllner András, Nemes Z. Márió, Pikli Natália, Pintér Tibor, Remport Eglantina, Rényi András, Rozgonyi-Kulcsár Viktória, Schein Gábor, Schuller Gabriella, Simon Attila, Szilágyi Márton, Teller Katalin, Török Tamara, Zsadányi Edit

·       Tanegységlista

·       Szakzárási követelmények dokumentuma
 

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Teljes képzésleírás
 

Fotók: Természetes Vészek Kollektíva előadásai/Árvai György