XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Ismertetés

A XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék munkatársai a magyar irodalmi intézményrendszer kialakulásának korától az úgynevezett irodalmi modernség kezdetéig végeznek kutatásokat. Ez, átfedésekkel, a XVIII. és XIX. század irodalmi életét öleli fel. Ennek megfelelően a magyar felvilágosodás és romantika irodalma, illetve az ezekhez kapcsolódó irányzatok, irodalomtörténetírás és társművészetek állnak ezen munka középpontjában. Tudományos tevékenysége mellett a tanszék több oktatója is a kulturális élet elismert szereplője.

A tanszék oktatási tevékenysége az Intézet képzési palettájának minden szintjére kiterjed. Az alapképzésben és osztatlan tanárképzésben a Klasszikus magyar irodalom előadások és szemináriumok jelentenek fontos feladatot. Az Intézethez kapcsolódó mesterképzések (Irodalom és kultúratudomány, Magyar nyelv és irodalom) Klasszikus magyar irodalom szakirányát a tanszék felügyeli, emellett az Irodalomtudományi Doktori Iskola több probramjában is érintett: A magyar és európai felvilágosodás program vezetője Szilágyi Márton; a Romantika és Késő romantikus és kora modern magyar irodalom programok vezetője Eisemann György.

A tanszék oktatói rendszeres előadói hazai és nemzetközi tudományos konferenciáknak. A tanszékhez köthető kiemelt kiadványok listája (2010-ig visszamenően) feltöltés alatt áll.

A XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék hírei

1 2