Alapképzések (BA)

Alapképzések (BA)

Alapképzés

A magyar felsőoktatásban 2006-ban vezették be a többciklusú képzést, ennek eredményeképpen Magyarországon is alap-, mester-, és doktori képzésekből felépülő felsőoktatási rendszer alakult ki. A Bologna-rendszerként is ismert többciklusú képzés első szintje az alapképzés (baccalaureus, bacherlor, BA: Bachelor of Arts, BSc: Bachelor of Sciences), amely az ELTE Bölcsészettudományi Karán az esetek jelentős részében 6 féléves (3 éves) képzési ciklust jelent.

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet szervezeti és oktatási szinten a magyar alapszakos képzésben érintett. A magyar alapszak különlegessége az, hogy nem egyetlen intézet gondozza, hanem két jelentős tudományos műhely társgondozásában működik. Míg a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet a magyar és világirodalom, irodalomtörténet, irodalomelmélet, kultúratudománnyal kapcsolatos tárgyak oktatásáért felel, a képzés nyelvészeti kurzusait a Magyar Nyelv és Finnugor Intézet munkatársai vezetik. Az alapszakon a hallgatóknak 180 kreditet kell teljesítenie, ebből azonban csak 120-at tesznek ki a választott szak kötelező tárgyai. A hallgató a képzés teljesítéséhez specializációt (saját szakjának egy részterületén belül alaposabb ismeretek adó kiegészítő modul) vagy minort (a főszakhoz szervesen nem feltétlenül kapcsolódó képzési modul) választ a képzés második félévének végén, a minor vagy specializáció további 50 kreditet jelent. A 180 kötelező kredit fennmaradó 10 kreditét a hallgató az ELTE által kínált bármely kurzusára felhasználhatja, ún. szabadon választható tárgyak teljesítésére.

Az alapszakot végzett hallgatók felsőfokú szakképzettséget szerznek. Tanulmányaikat mesterképzésen folytathatják, amely további 24 félév tanulást jelent.