Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

2017.05.03.
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Ismertetés

A tanszék kutatási és oktatási tevékenysége a magyar irodalmi modernség köré szerveződik. A XIX. század utolsó évtizedei, a Nyugat és ahhoz kapcsolódó, azzal párhuzamosan futó irodalmi irányzatok, valamint a XX. század második felének magyar irodalma és irodalomtörténetírásának vizsgálata is a tanszék oktatóinak kutatási területei közé tartozik. Emellett a kortárs magyar irodalom tudományos igényű feldolgozása is komoly hangsúly kerül.

A tanszék az osztott képzés valamennyi szintjén és az osztatlan tanárképzésben is ellát feladatokat. Az Intézethez tartozó két mesterképzésen (Magyar nyelv és irodalom, Irodalom és kultúratudomány) választható Modern Margyar Irodalom szakirányt a tanszék felügyeli. Az Irodalomtudományi Doktori Iskolának két programja kötődik a tanszékhez: Az irodalmi modernség  programot Gintli Tibor, az 1945 utáni Magyar Irodalom programot Schein Gábor vezeti.

A tanszék munkatársai rendszeres előadói hazai és nemzetközi konferenciáknak és szakmai üléseknek, többen kutatási tevékenységük mellett maguk is az irodalmi élet szereplői: írók, költők vagy kritikusok. A tanszékhez köthető kiemelt kiadványok listája (2010-ig visszamenően) feltöltés alatt áll.

 

A Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék hírei

1 2

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék oktatói